Recente inzichten over actuele economische uitdagingen

Starts on 19.04.2023

Economics, Business and (Public) Management

Interested?

More information
° EB21_lessenreeks_economische uitdagingen NL
Tags: Volledig aanbod , Meerdaagse opleidingen

Description

In deze lessenreeks worden recent verworven inzichten gebracht over de belangrijkste uitdagingen op het vlak van het fiscaal, monetair en arbeidsmarktbeleid, de internationale economische betrekkingen, de impact van technologische vooruitgang en duurzame economie.


Elk van de vijf onderzoeksdomeinen van de vakgroep Economie van de UGent zal twee sessies wijden aan de actuele stand van zake van het economisch onderzoek in haar gebied, zowel inhoudelijk als methodologisch en gebaseerd op het eigen onderzoek van de lesgevers.


We hanteren een “theorie in actie” aanpak: vertrekkende van de concrete, prangende economische vraagstukken zetten de lesgevers een theoretisch onderbouwd antwoord uiteen, dat aan empirisch onderzoek wordt getoetst. Het omvattend karakter van het onderzoek van de vakgroep laat een brede beschouwing van de actuele economische vraagstukken toe, die wordt verkozen boven een toespitsing op één welbepaald deelaspect. Zodoende wordt de samenhang van de uitdagingen getoond die zich op verschillende domeinen stellen en krijgen de deelnemers een vollediger beeld van zowel de economische uitdagingen waarvoor we staan als het beleid dat eraan tegemoet kan komen.

Er wordt gestreefd naar een grondige en kritische bespreking van de stand van zake, veel meer dan een loutere inleiding.

Belangrijke informatie: deelnemers dienen zich in te schrijven voor de volledige lessenreeks en ontvangen een deelname attest mits het volgen van 8/10 sessies.

De lessenreeks gaat enkel door mits voldoende deelnemers.

Voor wie?

De lessenreeks richt zich tot iedereen die zich een duidelijker en wetenschappelijk onderbouwd beeld wil vormen van de belangrijkste hedendaagse economische uitdagingen: bijvoorbeeld leerkrachten secundair onderwijs die zich grondiger willen informeren, analisten in de financiële sector die hun kennis willen actualiseren van het macro- of internationaal economisch kader dat de achtergrond van hun analyses en aanbevelingen vormt tot mensen met een voorbereidende of adviserende functie inzake sociaal en economisch beleid. Een basiskennis economie hierbij is wenselijk.

Program

De lessen gaan door in het voorjaar 2023 en het najaar 2023 (start na herfstvakantie, data wordt zsm gecommuniceerd).

1. Macro-economische uitdagingen van de demografische verandering

  • Sessie A - 3 mei 2023 : De economische uitdaging van de vergrijzing in kaart gebracht (Prof. dr. G. Peersman)
  • Sessie B: Langetermijneffecten van de demografische verandering op economie en inkomensverdeling, en hoe hierop inspelen (Prof. dr. F. Heylen en A. Jacobs)

2. Arbeidsmarktparticipatie en werkbaar werk

  • Sessie A - 10 mei 2023 : Uitdagingen voor langer en tevreden werk (Prof. dr. E. Verhofstadt, Prof. dr. B. Defloor en K. du Bois)
  • Sessie B: Impact van lastenverlagingen op tewerkstelling (Prof. dr. B. Cockx en dr. S. Desiere)

3. De economische uitdagingen van global change

  • Sessie A - 26 april 2023 : Klimaatverandering en globale migratie in heden en toekomst (Prof. dr. I. Ruyssen)
  • Sessie B: Autocratische regimes in de 21ste eeuw en de impact op de internationale economische betrekkingen (Prof. dr. B. Merlevede en Prof. dr. G. Rayp)

4. Sustainable finance

  • Sessie A: Impactfinanciering: een overzicht (Prof. dr. K. Schoors)
  • Sessie B - 19 april 2023 : De (in)efficiëntie van ESG-beleggen (Prof. dr. K. Boudt)

5. Planetaire grenzen en duurzame economie

  • Sessie A - 31 mei 2023 : Van energiecrisis naar klimaatneutraliteit (Prof. dr. J. Albrecht)
  • Sessie B: Grenzen aan de groei (Prof. dr. B. Bleys)

Remarks

Wanneer je inschrijft bij de eerste sessie, ben je automatisch ingeschreven voor de volledige reeks lessen. De kostprijs is de prijs voor de volledige lessenreeks.

(1) Deelnemers die opteren voor het volgen van de lessen zonder evaluatie betalen een inschrijvingsgeld van 350 euro. Bij het einde van de reeks krijgen zij, mits een voldoende fysieke aanwezigheid (8 van de 10 lessen), een deelname-attest.


(2) Deelnemers die een evaluatie wensen en een certificaat van een met vrucht gevolgde cursus kunnen ontvangen, betalen 400 euro. Indien je hiervoor kiest, gelieve de opleiding in je winkelmandje te plaatsen, daarna selecteer je 'uitzonderingsprijs - ik wens een evaluatie'.

(3) Schrijven collega’s van eenzelfde organisatie, instituut of school zich gezamenlijk in, dan betaalt elk 350 euro.

Course number:
EB21_lessenreeks_economische uitdagingen
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Economics, Business and (Public) Management
Language:
NL
Academic year:
2022 - 2023, 2023 - 2024
Starting date:
19.04.2023
Lecturers:
Kris Boudt
Ilse Ruyssen
Gert Peersman
Bart Defloor
Elsy Verhofstadt
Kristen du Bois
Johan Albrecht
Contact person:
febacademy@ugent.be
More information

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.