Reactiveren van zwakke zorgbehoevende ouderen met 4TD en NEOK 123

Starts on 11.10.2022

Kinesitherapy

Interested?

More information
° IC_4TD21 NL
Tags: Ouderen

Description

4TD / Activeren, en in het bijzonder het re-activeren van zorgbehoevende zwakke ouderen, is vaak een niet evidente opdracht. Motivatie van de patiënt, maar ook van de therapeut, is hierbij een sleutelwoord. Verlangen creëren bij de patiënt om te bewegen is cruciaal. De ruimere impact van opdrachten uit de 4TD vindt zijn uitwerking op de verbetering van het spiercorset dat de zorgbehoevende oudere in staat stelt zorg-ondersteunende bewegingen uit te voeren. Een dankbare verlichting voor de verpleegzorg. Meer intensievere 4TD-oefeningen bieden ouderen opnieuw groeikansen in het ontwikkelen van zelfstandigheid en onafhankelijkheid door opbouw van core-stability. Hierdoor lukken eenvoudige transfers of autonome verplaatsingen voor het maken van sociale contacten. Deze kleine succes-ervaringen doen de eigenwaarde van deze fragiele populatie ontspruiten.

De 4TD is een hands-on behandelconcept dat niet alleen persoonlijke tijd vraagt, doch eveneens beantwoordt aan de vernieuwende visie van “bewegings-gerichte-zorg”. Deze eerder speelse oefenvorm tracht zoveel mogelijk spieren tegelijkertijd te activeren. Via eenvoudige principes van tikken, tegenhouden, trekken en duwen laten we in dit concept de zo noodzakelijke sterkte van de spieren van de romp en ledematen toenemen, zodat dit resulteert in een betere core-stability. De 4TD kan in alle houdingen getraind worden en vindt hierdoor ook toegang bij zwakke en angstige patiënten.

Masterproeven uit 2015 (UGent) toonden de gunstige effecten aan van een trainingsprogramma op basis van 4TD zoals hierboven beschreven.

NEOK123 / De oefeningen uit de NEOK123 zijn afgeleid van de basisbewegingen van TAICHI. De trage alternerende gewichtsverplaatsingen over beide benen vanuit diverse uitgangshoudingen in combinatie met coördinatieoefeningen en bewegingen van het hoofd, hebben een enorme impact op de posturale controle. De kwaliteit van de uitvoering en de uitgangshouding zijn zeer belangrijke parameters. Beoefenaars van de NEOK123-methode richten zich naar het trainen van stabiliteit en oriëntatie, proprioceptie en coördinatie. Bovendien traint deze methode ook de factor cognitie in relatie tot het lichaamsschema. De NEOK123 richt zich vooral naar de verouderende populatie, doch kan beoefend worden door alle personen die tekort schieten in bovenstaande vaardigheden, zoals o.a. chronische rugpatiënten.

Gezien de NEOK123 geen externe noden heeft, kan de methode ten allen tijde door de beoefenaar getraind worden, ongeacht de setting. De stap-voor-stap-opbouw laat elke NEOK-beoefenaar toe zelfstandig, op eigen niveau en op veilige wijze te trainen. Gezien de low impact van de oefeningen kan tot meerdere keren per dag geoefend worden en zal op deze manier bijdragen tot een meer actieve levensstijl. Het effect van de NEOK123 laat zich heel merkbaar voelen op de kwalitatieve verbetering van ADL.

Remarks

Onze cursussen gaan standaard door van 9u tot 17u, tenzij anders vermeld.

Koffiepauzes, broodjesmaaltijd en cursusmateriaal zijn inbegrepen.

Betalen via kmo-portefeuille: 30% korting. IPVK - DV.O103194

Accreditatie: aangevraagd bij Pro-Q-Kine

Course number:
IC_4TD21
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Kinesitherapy
Language:
NL
Academic year:
2020 - 2021, 2021 - 2022, 2022 - 2023
Starting date:
11.10.2022
Lecturers:
Koen De Weerdt
Contact person:
acrehab@ugent.be
More information

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.