Health Sciences

Interested?

More information
NL
Tags: arbeidsgeneeskunde , radio protection , ioniserende stralen , ionizing rays , stralingsbescherming , radiation protection

Description

Je bent arbeidsgeneeskundige en op zoek naar inzicht in de verschillende deelgebieden van de radioprotectie? Je wil meer leren over de verschillende toepassingen van ioniserende stralen en de bijbehorende bescherming? Je wil alle mogelijke biologische en genetische gezondheidsrisico’s kunnen identificeren, evalueren en opnemen in collectieve en individuele beschermingsprogramma’s? Dan staat het postgraduaatprogramma Radioprotectie jou op het lijf geschreven! Tijdens de opleiding krijgt de student inzicht in de verschillende deelgebieden van de radioprotectie. Hij krijgt kennis aangereikt over de natuur van de ioniserende stralen (Ioniserende stralen; fysische en radiochemische aspecten), over de bescherming tegen de ioniserende straling (Stralingsbescherming: zowel fysische bescherming als wettelijke), en over de biologische, genetische en gezondheidseffecten van de straling (Radiobiologie - Genetische en biochemische aspecten van ioniserende straling). Tegelijkertijd ontwikkelt de student tijdens deze lessen zijn vaardigheden in het identificeren en evalueren van het risico. In het vak Radiotoxicologie, -pathologie en medisch toezicht leert hij hoe een collectief en individueel beschermingsprogramma opgezet moet worden. Aanvullend krijgt hij in het vak Nucleaire metingen en dosimetrie de vaardigheden aangeleerd in verband met detectie en meting van het risico. Tijdens stages, seminaries en bedrijfsbezoeken oefent de student zich in de praktische toepassing van de aangeleerde vaardigheden en attitudes.

Type:
Postgraduate Studies
Area of interest:
Health Sciences, Medicine
Language:
NL
Academic year:
2021 - 2022
Starting date:
26.09.2021
Contact person:
secretariaat@gf.vub.ac.be
More information

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.