PUC Willy Delva 50: Economisch recht (lustrum editie)

Starts on 29.02.2024

Economics, Business and (Public) Management

Interested?

More information
° GA072-Delva50 NL Available online
Tags: Rechtsdomeinen

Description

In het voorjaar van 2024 vindt de 50ste editie van onze post universitaire cyclus Willy Delva plaats. Reinhard Steennot neemt het voorzitterschap waar en verzamelde eminente sprekers binnen het Economisch recht.

Het programma sluit aan bij verschillende boeken van het Wetboek Economisch Recht, dat in 2023 zijn tiende verjaardag vierde. We grijpen deze cyclus meer concreet aan om in te gaan op enkele recente wetswijzigingen alsook om aandacht te besteden aan nieuwe jurisprudentiële en maatschappelijke ontwikkelingen. Naast het mededingings-en consumentenrecht, zullen handelscontracten, intellectuele eigendomsrechten en het insolventierecht aan bod komen.

Bij deze 50ste editie hoort uiteraard een feestelijke slotsessie en zoals gebruikelijk heeft u de mogelijkheid om ook het verslagboek aan te kopen.

Program

Sessie 1, donderdag 29 februari 2024: Misbruik van economische afhankelijkheid

- Misbruik van economische afhankelijkheid - Prof. Dr. Gert Straetmans, UA

- Nieuwe groepsvrijstelling voor verticale overeenkomsten - Mr. Jan Bocken, advocaat, Eubelius

Sessie 2, donderdag 7 maart 2024: Marktpraktijken en consumentenbescherming

- Invordering van schulden van de consument: boek XIX - Dr. Jarich Werbrouck, rechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen

- Collectieve vorderingen - Prof. Dr. Reinhard Steennot, UGent

Sessie 3, donderdag 28 maart 2024: Handelscontracten

- De handelsagentuurovereenkomst anno 2024? - Dries Rooses, manager, Deloitte Private en Anouk Vancraeynest, senior legal consultant, Deloitte Private

- Ethische clausules in handelscontracten - Prof. Dr. Renzo van der Bruggen, Koninklijke Militaire School - UGent

Sessie 4, donderdag 18 april 2024: Insolventie

- Het lot van aandeelhouders in het nieuwe reorganisatierecht - Prof. Dr. Dominique De Marez

- Nieuwe alternatieve faillissementsscenario’s: het stil van faillissement en de gerechtelijke ontbinding - Drs. Gauthier Vandenbossche, UGent en Prof. Dr. Diederik Bruloot, UGent

Sessie 5, donderdag 25 april 2024: Intellectuele rechten

- Actua auteursrecht – Prof. Dr. Simon Geiregat, UGent

- Het modellenrecht: recente rechtspraak en toekomstperspectieven” – Prof. Dr. Hendrik Vanhees, UGent - UA

- Actua merkenrecht – Mr. Paul Maeyaert, advocaat, Fencer - maître de conférences, ULiège en Jeroen Muyldermans, advocaat, Fencer

Sessie 6, donderdag 16 mei 2024: Feestelijke slotzitting

Over heden, verleden en toekomst van de (permanente) vorming van juristen aan de UGent

- Mevr. Beatrijs Deconinck, Eerste voorzitter Hof van Cassatie

- Dhr. Michel Oosterlinck, Eerste voorzitter Hof van beroep Gent

- Prof. dr. em. Willy van Eeckhoutte, UGent, advocaat bij het Hof van Cassatie

Remarks

De sessies kunnen gevolgd worden via fysieke aanwezigheid in het auditorium en via livestream. Elke sessie start om 18.00 uur met een ontvangstkoffie met broodjes. De lezingen starten om 18.30 uur en eindigen om 20.30 uur.

Voor de slotsessie ligt dit anders, we starten die dag om 18.30 en sluiten af met een receptie vanaf ca 20.00u.

Naar jaarlijkse gewoonte worden de teksten van de voordrachten in een verslagboek gebundeld. Dit verslagboek wordt nagestuurd.

Erkend als permanente vorming door Orde van Vlaamse Balies, Nationale Kamer van Notarissen, Instituut voor Bedrijfsjuristen, Instituut voor Gerechtelijke Opleiding.

De KMO-portefeuille kan voor de betaling van het inschrijvingsgeld worden aangewend (registratienummer: BSC-0007326). Voor initiatieven in het kader van levenslang leren waarvoor je inschrijft bij de academie gebruik je het UGent-erkenningsnummer DV.O103194.

U wil inschrijven voor de volledige reeks? Dan geniet u van de uitzonderingsprijs 'volledige reeks' (EUR 575). Voeg dan a.u.b. elk van de 6 sessies EN het verslagboek toe aan uw winkelmandje. De uitzonderingsprijs selecteert u aan het einde van het bestelproces.

More information
Available online

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.