Health Sciences

Interested?

More information
NL Available online
Tags: trauma , therapie , therapy , psychotrauma , hulpverlening

Description

De opleiding ‘psychotrauma’die door BIP wordt aangeboden, richt zich tot professionelen die in de tweede-en/of derde lijnshulpverlening tewerkgesteld zijn. Binnen deze opleiding ligt de nadruk niet alleen op theorie, maar evengoed op de praktijk en de therapeutische relatie, hefboom voor verandering. Het is onze bedoeling therapeuten te vormen, die in staat zijn getraumatiseerde cliënten op een professionele manier te begeleiden. Door de trauma’s te integreren in een duidelijk therapeutisch kader kan de cliënt zijn moeilijke verleden achter zich laten en met een beter gevoel verder door het leven gaan. Daarnaast biedt de opleiding methodieken vanuit verschillende psychotherapeutische stromingen (gedragstherapie, psychoanalytische therapie, experiëntiële therapie, systeemtherapie) om op een globale en geïntegreerde wijze getraumatiseerde cliënten te behandelen. Het opleidingstraject bestaat uit vier delen. In het eerste deel wordt de nadruk gelegd op theorie en diagnostiek van psychotrauma. Er komen verschillende perspectieven en aspecten aan bod om de deelnemers een klare en genuanceerde kijk te geven op het concept ‘psychotrauma’. Tijdens de drie volgende delen van de opleiding bekijken we volgende aspecten: stabilisatie en symptoomreductie, confrontatie met het trauma en de integratiefase. Bovendien wordt uitgebreid aandacht besteed aan complex trauma en dissociatieve stoornissen. Inschrijven is momenteel nog niet mogelijk. De inschrijvingsdatum volgt later.

Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Health Sciences, Psychology
Language:
NL
Academic year:
2021 - 2022 copy
Starting date:
16.09.2022
Contact person:
info.bip.contact@gmail.com
More information
Available online

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.