Prikkelverwerking bij jongeren tijdens de les

Starts on 24.01.2022

Education and Pedagogy

Interested?

More information
° 21/LZG/035A NL

Hoe leer je anders kijken naar de werkhouding en prikkelverwerking bij jongeren in de les vanuit verschillende denkconcepten? Hoe vertrek je steeds vanuit een inclusiegedachte? De methodieken hiervoor oefenen we in met verschillende doe-opdrachten.

Description

Tijdens deze nascholing bekijk je de prikkelverwerking van jongeren in relatie tot onderwijsgerichte vaardigheden en (bewegings)gedrag. We vertrekken vanuit verschillende denkconcepten zoals de 4 kwadranten (Winnie Dunn) en het model Werken met aandacht (André Rietman).

Program

Een breinvriendelijk leren zorgt voor prikkelende leermomenten die alle leerlingen uitdagen tot ontdekken, uitproberen en beleven met elkaar. Strategieën en interventies komen a.d.h.v. casusvoorbeelden aan bod. Ook bespreken we jongeren met specifieke onderwijsbehoeften. Eigen casussen zijn welkom, als ze vooraf worden bezorgdaan CNO.

Course number:
21/LZG/035A
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Education and Pedagogy
Language:
NL
Academic year:
2021 - 2022
Starting date:
24.01.2022
Lecturers:
Karen Van Dyck is een psychomotorisch, Hendrickx en S.I.- therapeut in privépraktijk, een erkend auti- en gedragscoach en psychotherapeut in opleiding. Ze heeft ervaring als type 3-type 9 GOn-coördinator bij De Mostheuvel, Malle. Ze is ondersteuner bij het ondersteuningsnetwerk VOKAN. Gastspreker bij verschillende organisaties.
Location

via afstandsonderwijs (Zoom)

More information

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.