PV Prenatale echografie en foetale geneeskunde

Starts on 23.03.2022

Health Sciences

Interested?

More information
NL
Tags: zwangerschap , pregnancy , foetus , fetus,

Description

Deze opleiding wenst werknemers in de gezondheidszorg op te leiden in de eerstelijns-, tweedelijns- en derdelijnszorg voor zwangere vrouwen. Prenatale echografie vormt de hoeksteen van de moderne verloskunde wat betreft de zorg voor moeder en foetus. Tijdens deze opleiding krijgt de deelnemer de nodige wetenschappelijke kennis, vaardigheden en attitudes met het oog op een uitstekende patiëntenzorg voor zwangere vrouwen met complexe foetale aandoeningen. Het domein van de foetale geneeskunde is de afgelopen decennia enorm geëvolueerd. Zo zijn er technische verbeteringen in de echografische apparatuur, nieuwe inzichten in foetale pathologie en behandelingsopties en een breed scala aan nieuwe genetische onderzoeksinstrumenten. Deze opleiding beantwoordt een nood van vele artsen betrokken bij de zorg van complexe foetale aandoeningen. Deze opleiding bundelt de recente kijk op de exploratie en behandeling van de foetus tijdens de zwangerschap. De belangrijkste aangeboren afwijkingen worden per systeem op een interactieve wijze voorgesteld. Live-demo’s leren je de essentiële stappen in de echografische benadering van de foetus, met aandacht voor de klassieke valkuilen. In casus gebonden sessies worden op interactieve wijze de beeldvorming, aanvullende onderzoeken en aanpak besproken. Het interactieve karakter van deze intensieve opleiding noodzaakt het aantal deelnemers te beperken tot maximaal 30. Je verwerft een volledig overzicht van de meest recente visie op foetale geneeskunde in het algemeen, de afwijkingen en hun aanpak, de ethische omkadering en de verslaggeving en beeldopslag.

Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Health Sciences, Medicine
Language:
NL
Academic year:
2021 - 2022
Starting date:
23.03.2022
More information

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.