Postgraduaat Socio-Emotionele Leerlingenbegeleiding s.o.

Starts on 15.09.2022

Education and Pedagogy

Interested?

More information
° 22/SEB/054A NL

Regelmatig merken we in onze scholen dat jongeren door socio-emotionele problemen gehinderd worden om volop te participeren in het leerproces. Daardoor komen leerlingen geregeld in het watervalsysteem terecht.

Description

Vanuit de pedagogische opdracht van de school en vanuit een zorgende bekommernis om de leerlingen willen vele scholen binnen de grenzen van hun mogelijkheden hun leerlingen ondersteuning bieden en hun leerkrachten in dit proces begeleiden. Geëngageerde leerkrachten nemen deze taak met veel inzet waar, maar stuiten dikwijls snel op hun grenzen omdat ze voor dit werk niet opgeleid zijn.

Program

Doorheen deze opleiding lopen 3 leertrajecten die de rode draden vormen:

  • Het leertraject Schoolbeleidsplan SEB (SBP) belicht de aanpak van socio-emotionele begeleiding binnen de eigen school en krijgt vooral vorm aan de hand van huiswerkopdrachten.
  • Het leertraject Handelings- en begeleidingsplan (HBP) wil dieper ingaan op het eigen begeleidingswerk van leerlingen met socio-emotionele problemen. Via zelfstudie, rollenspel en toepassingsopdrachten worden inzichten en vaardigheden met betrekking tot het concrete begeleidingswerk verworven.
  • Het Persoonlijk leertraject (PLT) beoogt vanuit de reflectie op de eigen positie in de groep, op werk- en opleidingservaringen en praktijkbegeleiding en op het eigen functioneren als leerlingenbegeleider bij te dragen tot de realisatie van persoonlijke leerpunten. Daartoe hanteren we het logboek als instrument om de evolutie van het persoonlijk leertraject op te volgen en het trainingsmaatje als gesprekspartner en ondersteuner om de persoonlijke leerpunten te verwezenlijken.


Opzet

Onze didactiek is gebaseerd op ervarend leren vanuit de eigen (loopbaan)biografie, op reflectie, op omgaan met verschillen tussen mensen als krachtbron, op leervraaggestuurd leren. Het persoonlijk functioneren als leerlingbegeleider heeft onze volle aandacht. De methodiek binnen dit traject wordt gekenmerkt door een actieve deelname en een grote mate van zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid van de deelnemers. De kerndocenten zullen afwisselend als bron, als trainer en als coach binnen het traject functioneren.

Gedurende deze opleiding werken de deelnemers een schoolbeleidsplan inzake zorgverbreding en specifiek inzake socio-emotionele begeleiding samen met de andere betrokkenen in hun school (verder) uit. Daarom vragen we de (adjunct)directie drie dagen (1 verplicht en 2 vrijblijvend) en de CLB-medewerker 1 dag mee te komen denken en werken aan dit plan.

Doelstellingen

  • Je kunt een preventief en curatief schoolbeleidsplan inzake zorgverbreding en specifiek inzake socio-emotionele begeleiding samen met de andere betrokkenen in je school opstellen en implementeren.
  • Je kunt handelings- en begeleidingsplannen voor en met leerlingen uitwerken en uitvoeren.
  • Je kunt op de eigen positie in de groep, op werk- en opleidingservaringen en praktijkbegeleiding en op het eigen functioneren als leerlingenbegeleider reflecteren en vanuit deze reflectie de nodige persoonlijke leerpunten om als leerlingenbegeleider te functioneren, realiseren.

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor personen die in secundaire scholen reeds enige tijd de socio-emotionele begeleiding van de leerlingen als (een deel van) hun opdracht hebben.

We willen mensen opleiden zodat ze op een planmatige en professionele wijze leerlingen kunnen begeleiden die kortstondig of langdurig nood hebben aan extra socio-emotionele ondersteuning en dat ze stapsgewijs een systematisch (preventief) schoolbeleid inzake socio-emotionele begeleiding van leerlingen mee kunnen uitbouwen. Wij streven naar een diversiteit in de deelnemersgroep (aso, tso, bso, kso, deeltijds onderwijs, buso…). Je bezit minstens een diploma van professionele bachelor. Op basis van bewezen ervaring kan de docentencommissie andere personen toelaten.


Course number:
22/SEB/054A
Type:
Postgraduate Studies
Area of interest:
Education and Pedagogy
Language:
NL
Academic year:
2021 - 2022 copy
Starting date:
15.09.2022
Lecturers:De kerndocenten zijn:

  • Wim De Breucker: klinisch psycholoog-seksuoloog, nascholer, ruime ervaring met socio-emotionele begeleiding van jongeren (WEB)
  • Ann Geentjens: klinisch psychologe, leerkracht psychologie en gesprekstechnieken, mentor, leerlingbegeleider, educatieve medewerker CNO
  • Kathy Douchar: germanist, voormalig leerkracht Engels en toegepaste psychologie, voormalig directeur Stedelijk Lyceum Pestalozzi, trainer, nascholer, life coach
Location

Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk, Gebouw D

More information

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.