Postgraduaat in het milieu en gezondheidswetenschappen

Starts on 28.09.2021

Health Sciences

Interested?

More information
° P0035000 NL

Dit postgraduaat vormt academici die later werkzaam zullen zijn op de doorsnee tussen milieu en gezondheid.

Description

Op de arbeidsmarkt is er een structurele vraag naar afgestudeerden met kennis van toxicologie, risico-evaluatie en de invloed van voeding op de gezondheid. De Europese REACH-richtlijn over de registratie van chemicaliën, de veranderende wetgeving over het uitvoeren van toxiciteitstesten en de inspanningen rond milieugezondheid van nationale en internationale overheden vormen daarvoor een duidelijk kader.

De afgestudeerde van het postgraduaat onderzoekt en beoordeelt de impact van milieufactoren en voeding op de gezondheid van de mens enerzijds en stelt beschermende maatregelen op vlak van milieu en levensstijl voor om de volksgezondheid te bevorderen anderzijds.

Program

Het studieprogramma omvat 21 studiepunten en bevat 4 opleidingsonderdelen.

De doelstellingen zijn;

  • De afgestudeerde van het postgraduaat onderzoekt en beoordeelt de impact van milieufactoren en voeding op de gezondheid van de mens.
  • De afgestudeerde van het postgraduaat stelt beschermende maatregelen op vlak van milieu en levensstijl voor om de volksgezondheid te bevorderen.

Je beschikt over een bachelor- of masterdiploma in de:

  • biomedische wetenschappen
  • biologie
  • bio-ingenieurs-wetenschappen
  • biochemie en biotechnologie
  • diergeneeskunde
  • farmaceutische wetenschappen
  • geneeskunde

Remarks

Elk opleidingsonderdeel bestaat uit maximaal 50 uur contactonderwijs, In bepaalde opleidingsonderdelen worden ook opdrachten gegeven die individueel of in groep worden uitgewerkt. De onderwijsvorm wordt per opleidingsonderdeel gespecificeerd. Voor elk opleidingsonderdeel is de studiebelasting voor de student (contacturen, zelfstudie, rapporteringtijd en examentijd) vastgesteld tussen de 150 en 180 uren.

De studenten die deze opleiding met goed gevolg beëindigen, verwerven het getuigschrift van postgraduaat in milieu en gezondheidswetenschappen.

Course number:
P0035000
Type:
Postgraduate Studies
Area of interest:
Health Sciences, Sciences
Language:
NL
Academic year:
2021 - 2022
Starting date:
28.09.2021
Lecturers:
Prof. dr. Lucia Vergauwen

lucia.vergauwen@uantwerpen.be
Contact person:
nele.devloo@uantwerpen.be
Location

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1

2610 Wilrijk

More information

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.