Postacademische opleiding bemiddeling

Starts on 03.09.2021

Law

Interested?

More information
° bemiddeling2122 NL
Tags: Alles , Advocaat , Notaris , Bedrijfsjurist , Gerechtsdeurwaarder , Beleid (ambtenaar) , Onderwijs , Politie , Niet-jurist , Geschillenbeslechting (bemiddeling, procesrecht, arbitrage)

Description

Bemiddeling is een maatschappelijke praktijk in volle ontwikkeling, zeker sinds de wet van 18 juni 2018 er een prioritair conflictoplossingsmodel van maakte.

De bemiddelaar ondersteunt de betrokkenen in hun onderhandelingen en communicatie om het mogelijk te maken dat zij eigen keuzes maken en zelf gedragen beslissingen voor hun geschil nemen. Dit akkoord kan worden opgenomen in een schriftelijke overeenkomst en kan vervolgens worden gehomologeerd.

De bemiddelaar is onafhankelijk, inhoudelijk neutraal en werkt in een vertrouwelijk kader.

Vertrekkend vanuit een houding van meerzijdige betrokkenheid werkt de bemiddelaar met respect voor het wettelijk kader en heeft vooral aandacht voor de belangen, emoties en onderlinge relaties van iedere betrokkene.

Deze unieke opleiding bundelt de academische expertise van de Faculteiten Rechten UAntwerpen en UGent en de Faculteit Psychologische en Pedagogische Wetenschappen UGent samen met de praktijkervaring van professionele en door de Federale Bemiddelingscommissie erkende bemiddelaars.

Program

Basismodule bemiddeling: 3/9/2021 t.e.m. 28/1/2022 - 17 lesdagen (85 contacturen)

Specialisatiemodule familiezaken*: 25/2/2022 t.e.m. 10/6/2022 - 12 lesdagen (55 contacturen)

Specialisatiemodules burgerlijke en ondernemingszaken*: 15/02/2022 - 21 of 26/04/2022 - 8 lesdagen (40 contacturen)

  • Programma major burgerlijke zaken: 15/02/2022 - 21/04/2022
  • Programma major ondernemingszaken: 15/02/2022 - 26/04/2022

Remarks

* De basismodule (of een gelijkwaardige opleiding elders) is vereist om een specialisatiemodule te kunnen volgen.

! Per specialisatiemodule wordt een korting van 100 EUR toegekend, indien u deze in combinatie met de basismodule aankoopt. Deze korting kan u genieten door in het winkelmandje de uitzonderingsprijs "bemiddeling-combo-basis-specialisatie" aan te duiden !

Course number:
bemiddeling2122
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Law
Language:
NL
Academic year:
2021 - 2022
Starting date:
03.09.2021
Lecturers:
Chris De Bruyne
Franky De Meyer
Contact person:
gandaius@ugent.be
More information

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.