Pas voor de klas? Sterk starten: boost je onderwijsaanpak!

Starts on 10.03.2022

Education and Pedagogy

Interested?

More information
° 21/OND/138A NL

Je eerste job in het onderwijs? Je bent net gestart en hebt (nog) geen pedagogisch diploma? Dan is dit traject er voor jou. Ongetwijfeld heb je al heel wat beleefd en doe je elke dag nieuwe indrukken op, beleef je fijne momenten maar zit je ook wel eens met de handen in het haar door de vele, complexe zaken die op je afkomen.

Description

Tijdens dit traject ga je gedurende de eerste twee dagen dieper in op thema’s waar je elke dag mee te maken krijgt. Je legt de noodzakelijke verbanden tussen het stellen van doelen, het vastleggen van je onderwijsaanpak, het opzetten van je evaluatie en het bepalen van je klasmanagement. Je zoomt sterk in op jouw omgang met de klasgroep. Gedurende de twee daaropvolgende halve dagen werk je door op specifieke vragen waar je als startende leraar mee te maken krijgt. Je bespreekt deze samen en onderzoekt mogelijke acties om jouw huidige aanpak te versterken.

Program

Tijdens dag 1 ligt de focus op de verschillende elementen die aan bod komen bij het voorbereiden van een les: beginsituatie, doelstellingen bepalen op basis van eindtermen en/of leerplan, evaluatie en werkvormen. Je brengt dit in relatie met je klasmanagement.

Dag 2 vertrekt vanuit de bespreking van enkele realistische casussen rond klasmanagement. Je reflecteert over de invloed van je eigen kijk op onderwijs, je onderwijservaring en je waarden en normen op je klasaanpak en de impact hiervan op je persoon. Je bekijkt het effect van lichaamstaal, beweging in de klas, humor, straffen en belonen enz. Je ervaart het belang van verbinding maken met je klasgroep als voorwaarde om tot leren te komen.

Concrete succeservaringen zijn het vertrekpunt van de eerste halve dag intervisie. Je zoekt samen naar het waarom van het succes en hoe je dit verder kan versterken. Daarnaast oefen je enkele werkvormen in en is er ruimte om jouw persoonlijke vragen te bespreken.

De problemen waar je tegenaan loopt en de vragen die onbeantwoord blijven, brengen we de laatste halve dag samen. Je bekijkt samen wie je welke ondersteuning kan bieden bij het groeien in jouw job en brengt m.a.w. jouw groeiend netwerk in kaart. Ook nu gaan we dieper in op jouw concrete vragen.

Gedurende dit traject ervaar je verschillende werkvormen waardoor de aanpak van deze cursus inspirerend kan zijn voor een mogelijke onderwijspraktijk.

Remarks

Doelstellingen

Verbinding maken

  • Je zet bewust in op contact maken met de klasgroep.
  • Je past een onderwijsaanpak toe die inspeelt op groepsvorming.

Lessen voorbereiden

  • Je bepaalt doelgericht welke leerinhouden je aan bod brengt.
  • Je werkt een onderwijsaanpak uit die aansluit bij de geselecteerde doelen en klasgroep.
  • Je past een onderwijsaanpak (werkvormen, lesmateriaal, klasschikking, …) toe die leereffect creëert.

Klasmanagement

  • Je bepaalt concrete acties om structuur en duidelijkheid te bieden.

Zelfreflectie

  • Je bent je bewust van het effect van jouw persoonlijkheid, eigenheid en sterktes tijdens het lesgeven.

Course number:
21/OND/138A
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Education and Pedagogy
Language:
NL
Academic year:
2021 - 2022
Starting date:
10.03.2022
Lecturers:Els Tanghe heeft jarenlange leservaring (zowel theorie-, praktijkvakken als stagebegeleiding) in verschillende zorggerelateerde opleidingen. Momenteel is zij aan de slag als lerarenopleider binnen de Educatieve Master van de Universiteit Antwerpen.
Location

Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk, Gebouw D (parking P2)


More information

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.