Partnerrelatie-, gezins en systeempsychotherapie

Psychology

Interested?

More information
° D_A_22_23_DLLL000009 NL
Tags: Alle opleidingen , Partnerrelatie-, gezins- en systeempsychotherapie , psychotherapie

Description

4-jarige opleiding in samenwerking met de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen en GHALL Ghent Health Academy for Lifelong Learning. Meer informatie vindt u terug in deze infofiche.

INSCHRIJVEN kan enkel via Ghent Health Academy for Lifelong Learning

Het kandidaatstellingsformulier vindt u hier terug. De inschrijvingsperiode is lopende tot 25 mei.

Partnerrelatie-, gezins-, en systeempsychotherapie

  • biedt een universitaire opleiding aan aan hulpverleners uit de geestelijke gezondheidszorg en aanverwante disciplines om, bouwend op eigen vaardigheden en kennis, de theorie en de praktijk van de partnerrelatie-, gezins- en systeempsychotherapie aan te leren en te ontwikkelen.

  • voldoet aan de professionele standaarden voor een gekwalificeerde en onafhankelijke praktijk als partnerrelatie-, gezins-, en systeempsychotherapeut, zoals bepaald door de Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeemcounseling (BVRGS) en de European Family Therapy Association (EFTA).

  • streeft een evidence-based praktijk na van de partnerrelatie-, gezins- en systeempsychotherapie, die het best past bij elke verschillende cliënt en context, met aandacht voor de integratie van de huidige kennis binnen het veld van de partnerrelatie-, gezins- en systeempsychotherapie, een kritische reflectie van de onderzoeksliteratuur, de eigen klinische ervaring en de persoon als therapeut.

Toelatingsvoorwaarden

Kunnen inschrijven, mits uitdrukkelijke toestemming van de organisatoren:

• houders van een masterdiploma in de Psychologie (afstudeerrichting klinische psychologie) (of equivalent diploma licentiaat in de Psychologie, optie: klinische psychologie vóór de bachelor-masterstructuur)

• houders van een masterdiploma in de Pedagogische Wetenschappen (afstudeerrichting orthopedagogiek) (of equivalent diploma licentiaat in de Pedagogische Wetenschappen, optie: orthopedagogiek vóór de bachelor-masterstructuur)

• houders van een masterdiploma in de Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen (of equivalent diploma in de geneeskunde vóór de bachelor-masterstructuur).

Alle kandidaat-deelnemers worden uitgenodigd voor een toelatingsgesprek met de organisatoren in Gent voor aanvang van de opleiding. De selectie is gebaseerd op factoren als diploma, therapeutisch mandaat, motivering en het toelatingsgesprek. Een klinische praktijk is verplicht voor de deelnemers tijdens het volgen van de opleiding.

Aanvragen tot vrijstelling voor bepaalde opleidingsmodules dienen voor aanvang van de opleiding schriftelijk aan de coördinator van de opleiding te worden gericht. De coördinator vraagt advies bij de verantwoordelijken van de opleiding, met name prof. dr. L. Verhofstadt en prof. dr. G. Lemmens. Vrijstellingen voor onderdelen van modules kunnen jaarlijks voor aanvang van de betreffende module aangevraagd worden via dezelfde procedure.

Program

Het programma van de 4-jarige opleiding Partnerrelatie-, gezins-, en systeempsychotherapie bestaat uit 4 verplichte en jaarlijkse opleidingsmodules: een basismodule Theorie naar praktijk (jaar 1), een basismodule Relaties en gezinnen (jaar 2), en 2 specialisatiemodules Partnerrelatie- en gezinstherapie, deel I (jaar 3) en II (jaar 4).

Elke module omvat een theoretisch gedeelte (met aandacht voor theoretische concepten, onderzoek, ethische problemen en therapeutische technieken), een praktisch gedeelte (met aanleren en oefenen van therapeutische vaardigheden, de vertaling van de theorie naar de klinische praktijk) en een gedeelte rond de vorming als therapeut (met integratie van de theorie, de praktijk en de persoon als therapeut aan de hand van gevalssupervisie, gesuperviseerde klinische praktijk, observatie van gesuperviseerde praktijk van studenten, reflectie rond de therapeutische relatie, portofolio, persoonlijk werk, huiswerkopdrachten).

Elke module bestaat uit 20 opleidingsdagen (of 130 contacturen).

I. BASISMODULE ‘THEORIE NAAR PRAKTIJK’ (130U)

II. BASISMODULE ‘RELATIES EN GEZINNEN’ (130U)

III. SPECIALISATIE MODULE ‘PARTNERRELATIE- EN GEZINSTHERAPIE, DEEL I’ (130U)

IV. SPECIALISATIE MODULE ‘PARTNERRELATIE- EN GEZINSTHERAPIE, DEEL II’ (130U)

De omvang van deze 4-jarige opleiding stemt overeen met 72 ECTS studiepunten qua contacturen en zelfstudie.

Course number:
D_A_22_23_DLLL000009
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Psychology
Language:
NL
Academic year:
2022 - 2023
Contact person:
sabine.coppens@ugent.be
More information

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.