Partnerrelatie, gezins- en systeempsychotherapie

Starts on 30.09.2021

Medicine

Interested?

More information
° DLLL000009 NL
Tags: Geneeskunde

Description

Interfacultaire opleiding, samen met de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (Dunant Academie).

Toelatingsvoorwaarden

Kunnen inschrijven, mits uitdrukkelijke toestemming van de organisatoren:


• houders van een masterdiploma in de psychologie (afstudeerrichting klinische
psychologie) (of equivalent diploma Licentiaat in de Psychologie, optie: klinische
psychologie vóór de bachelor-masterstructuur)


• houders van een masterdiploma in de pedagogische wetenschappen (afstudeerrichting
orthopedagogiek) (of equivalent diploma Licentiaat in de Pedagogische Wetenschappen,
optie: orthopedagogiek vóór de bachelor-masterstructuur)


• houders van een masterdiploma in de geneeskunde (of equivalent diploma in de
geneeskunde vóór de bachelor-master- structuur).


Alle kandidaat-deelnemers worden uitgenodigd voor een toelatingsgesprek met de
organisatoren in Gent voor de aanvang van de opleiding. De selectie is gebaseerd op factoren
als diploma, therapeutisch mandaat, motivering en het toelatingsgesprek. Een klinische praktijk
is verplicht voor de deelnemers tijdens het volgen van de opleiding.

Aanvragen tot vrijstelling voor bepaalde opleidingsmodules dienen voor de aanvang van de
opleiding schriftelijk aan de coördinator van de opleiding te worden gericht. De coördinator
vraagt advies bij de verantwoordelijken van de opleiding, met name prof. dr. L. Verhofstadt en prof.
dr. G. Lemmens. Vrijstellingen voor onderdelen van modules kunnen jaarlijks voor aanvang
van de betreffende module aangevraagd worden via dezelfde procedure.


Indien U belangstelling heeft voor deze opleiding, kunt U zich kandidaat stellen met bijgaand
formulier (en CV) op het hierna volgend correspondentieadres.


Prof. dr. G. Lemmens


Vakgroep Hoofd en Huid - Psychiatrie en Medische Psychologie


Opleiding Partnerrelatie-, gezins-, en systeempsychotherapie


Universitair Ziekenhuis Gent


Corneel Heymanslaan 10 – ingang 17


9000 Gent


Mail: gilbert.lemmens@uzgent.be

Het studiegeld bedraagt 2.500 EUR voor elke module.
Cursisten die reeds ingeschreven waren in eerdere modules, dus reeds een inschrijving hadden vóór academiejaar 2020-2021 betalen per module 1.900 EUR.

Program

Het programma van de 4-jarige PEV Partnerrelatie-, Gezins-, en Systeempsychotherapie
bestaat uit 4 verplichte en jaarlijkse opleidingsmodules: een basismodule ‘Theorie naar praktijk’
(jaar 1), een basismodule ‘Relaties en gezinnen’ (jaar 2), en 2 specialisatiemodules
‘Partnerrelatie- en gezinstherapie, deel I (jaar 3) en II (jaar 4).


Elke module omvat een theoretisch gedeelte (met aandacht voor theoretische concepten,
onderzoek, ethische problemen en therapeutische technieken), een praktisch gedeelte (met
aanleren en oefenen van therapeutische vaardigheden, de vertaling van de theorie naar de
klinische praktijk) en een gedeelte rond de vorming als therapeut (met integratie van de theorie,
de praktijk en de persoon als therapeut aan de hand van gevalssupervisie, gesuperviseerde
klinische praktijk, observatie van gesuperviseerde praktijk van studenten, reflectie rond de
therapeutische relatie, portofolio, persoonlijk werk, huiswerkopdrachten).


Elke module bestaat uit 20 opleidingsdagen (of 130 contacturen).


I. BASISMODULE ‘THEORIE NAAR PRAKTIJK’ (130U)


II. BASISMODULE ‘RELATIES EN GEZINNEN’ (130U)


III. SPECIALISATIE MODULE ‘PARTNERRELATIE- EN GEZINSTHERAPIE, DEEL I’ (130U)


IV. SPECIALISATIE MODULE ‘PARTNERRELATIE- EN GEZINSTHERAPIE, DEEL II’ (130U)


De omvang van deze 4-jarige opleiding stemt overeen met 72 ECTS studiepunten qua
contacturen en zelfstudie.

Course number:
DLLL000009
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Medicine
Language:
NL
Academic year:
2021 - 2022
Starting date:
30.09.2021
Contact person:
ghall@ugent.be
More information

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.