Participatiegericht werken bij jonge kinderen met ADHD, DCD en/of ASS! Is dit wel een haalbare kaart?

Starts on 13.10.2022

Kinesitherapy

Interested?

More information
° IC_PAR22 NL
Tags: Ergotherapie , Multidisciplinair , Pediatrische kinesitherapie

Description

Multidisciplinaire teams, werkzaam binnen een CAR, CLB, COS, CGG, K-dienst of referentiecentrum zijn verantwoordelijk voor diagnostiek en interventie bij kinderen en jongeren met ontwikkelingsstoornissen. Medewerkers van deze teams staan tegenwoordig voor heel wat uitdagingen! Het implementeren van het biomedisch psychosociaal model (ICF), familie- en cliëntgericht werken, interventies die als ultieme doel ‘participatie bevorderend’ zijn,... niet evident om dit allemaal te realiseren binnen de huidige werkdruk.
Deze studiedag heeft tot doel om jou als hulpverlener enkele inzichten mee te geven omtrent deze uitdaging. Kant- en klare kookboek recepten van hoe je nu concreet aan de slag moet, zijn niet de focus van deze dag.
Ben je wel geïnteresseerd om je eigen interventies meer te richten op participatie of weet je niet goed hoe hiermee te starten? Of doe je dit reeds, maar heb je toch nog nood aan extra informatie of handvaten? Dan is deze studiedag iets voor jou!
Kortom, via deze studiedag proberen we je handvaten aan te reiken om cliënt- en familiegerichter aan de slag te gaan, zodat je op die manier de participatie van jonge kinderen met ADHD, DCD en/of ASS kan faciliteren.

In de voormiddag focussen we op hoe jonge kinderen met ADHD, DCD en/of ASS zelf hun participatie beleven. Ze geven ons inzicht in wat ze zelf belangrijk vinden. We zoomen ook in op de noden en wensen van hun ouders omtrent het faciliteren van ‘participatie’ van hun jonge (b)engels. We sluiten deze voormiddag af met de noden van de hulpverleners om participatiegerichter te werk te gaan.
In de namiddag gaan we dieper in op de huidige participatie gerichte interventies. Wat zijn hun kenmerken? Hoe wordt dit aangepakt en wat is de meerwaarde hiervan? We sluiten deze studiedag af met concrete oefeningen die je zullen begeleiden om in je eigen setting/praktijk participatie gericht aan de slag te gaan.

Doelgroep:
Deze studiedag richt zich tot iedereen die betrokken is bij de begeleiding van kinderen met een extra zorgvraag. Wij denken hier in het bijzonder aan ondersteuners in het onderwijs, kaderend binnen het voormalig M-decreet, zorgleerkrachten, therapeuten binnen een CAR, CLB, COS, CGG, K-dienst of referentiecentrum en leden van ouderverenigingen.

Program

9u00: Onthaal en koffie

9u30: Participatie deel 1

Hoe ervaren jonge kinderen met ADHD, ASS en/of DCD hun participatie? Wat zijn de noden, wensen en percepties van ouders van jonge kinderen met ADHD, DCD en/of ASS omtrent de participatie van hun kind?

10u45: Pauze

11u00: Participatie deel 2

Wat doen hulpverleners reeds omtrent participatiegericht werken? Wat zijn hun percepties en noden?

12u30: Middag pauze

13u30: Participatie deel 3

Principes van het participatie gericht werken zullen toegelicht worden

15u15: Pauze

15u30: Participatie deel 4

In dit laatste deel, nodigen we je uit om met de opgedane kennis aan de slag te gaan. Breng dus gerust je eigen casussen en verhalen mee.

16u30: Q&A.

Remarks

Onze cursussen gaan standaard door van 9u tot 17u, tenzij anders vermeld.

Koffiepauzes, lunch en cursusmateriaal zijn inbegrepen.

Betalen via kmo-portefeuille: 30% korting. IPVK - DV.O103194

Accreditatie aangevraagd bij Pro-Q-Kine

Course number:
IC_PAR22
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Kinesitherapy
Language:
NL
Academic year:
2021 - 2022, 2021 - 2022 copy
Starting date:
13.10.2022
Lecturers:
Marieke Coussens
Contact person:
acrehab@ugent.be
More information

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.