Participatiegericht werken aan de hand van de ICF

Starts on 03.05.2022

Kinesitherapy

Interested?

More information
° IC_ICF22 NL
Tags: Generiek toegankelijke kinesitherapie , Geriatrische kinesitherapie , Kinesitherapie bij neurologische aandoeningen , Pediatrische kinesitherapie

Description

De ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) wordt steeds meer gebruikt in de revalidatiesector om klinisch te redeneren, gezondheidsgegevens te ordenen en interdisciplinair te communiceren.
Bovendien wordt participatie bij kinderen*, volwassenen* en ouderen* naar voor geschoven als primaire uitkomstmaat van een geslaagd revalidatietraject.

Participatie:

o Wat is participatie?
o Het belang van participatie in de revalidatie.
o Participatie meten?

  • Welke meetinstrumenten bestaan er?
  • Het kiezen van het juiste instrument.
  • Hands-on training van instrumenten bij

• Kinderen* - YC-PEM

• Volwassenen *- GPS

• Ouderen* - BIA.

o Doelen bepalen aan de hand van de instrumenten en implementatie in de klinische praktijk.
o Rapportage aan de hand van participatie en ICF.

ICF:

o De ICF als denkkader in de revalidatie.
o Het gebruik van de ICF in de revalidatie.
o Valkuilen van de ICF: sterktes, voor- en nadelen.
o Het gebruik van de ICF browser.
o De link van ICF met andere modellen en systemen - link met BelRAI.
o Gebruik van ICF core sets

  • Revalidatie, rugpijn, CVA, arbeid…*
  • CP, Autisme, ADHD,…*
  • Geriatrie, depressie,…*

o ICF in het ‘elektronisch patiëntendossier’.

Wat haal je uit de cursus:

Je begrijpt participatie in al zijn facetten, je kan participatie meten, je kan de resultaten van meetinstrumenten interpreteren en gebruiken om doelen te bepalen voor je interventie,
je kan een functiegericht profiel opstellen op basis van de ICF en de core-sets en je kan ICF gebruiken in teamvergaderingen en in rapportage.
Je kan een team aansturen om op basis van ICF en participatie te redeneren.

* Theorie wordt gezamenlijk aangeboden, de praktijksessies worden opgesplitst per leeftijdscategorie.

Remarks

Onze cursussen gaan standaard door van 9u tot 17u, tenzij anders vermeld.

Koffiepauzes, lunch en cursusmateriaal zijn inbegrepen.

Betalen via kmo-portefeuille: 30% korting. IPVK - DV.O103194

Accreditatie aangevraagd bij Pro-Q-Kine

Course number:
IC_ICF22
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Kinesitherapy
Language:
NL
Academic year:
2020 - 2021, 2021 - 2022
Starting date:
03.05.2022
Lecturers:
Dominique Van de Velde
Marieke Coussens
Stijn De Baets
Contact person:
acrehab@ugent.be
More information

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.