Oplossingsgericht aan de slag met (on)gemotiveerde jongeren

Starts on 03.03.2023

Education and Pedagogy

Interested?

More information
° 22/OND/026A NL

Veel jongeren lijken nauwelijks gemotiveerd om hun best te doen op school. En later dan? Hoe kunnen we onze jongeren blijvend motiveren? Van zodra een schooljaar enkele weken bezig is, wordt dit een uitdaging. Hoe herken ik motivatieproblemen en hoe kan ik deze voorkomen of ombuigen? Motiverend lesgeven... is immers ook wederzijds beïnvloeden.

Description

Tijdens de eerste dag focussen we ons op oplossingsgerichte vaardigheden waarmee je het gesprek met je leerling kan aangaan. We verkennen wat werkt aan de hand van observatielijsten en checklists. Hoe kan je ondersteuning bieden om jongeren te helpen terug de nodige energie te vinden om zichzelf te motiveren? Er is gelegenheid tot oefenen (eigen situaties), nabespreking en feedback.

De tweede (halve) dag is een digitale dag. Enkele concrete coachingsmomenten geven je een doorstart op gesprekstechnisch vlak. Precieze afspraken en opdracht voor deze dag worden op het einde van dag 1 besproken.

Op de derde dag zoomen we in op het actuele kader rond motivatie. Welke recente inzichten kunnen helpen begrijpen wat motivatie precies is? We verkennen vooral de zelfdeterminatietheorie om er gemotiveerd ook in je les mee aan de slag te gaan. Inzicht in de oorzaken van demotivatie kan je ook helpen om preventief te werken, net zoals de vertaling van de basisbehoeften naar klasmanagement. We zetten de laatste inzichten uit motivatie-onderzoek om in wat motiverend werkt in de klas.

Program


  • kennismaking en verwachtingen;
  • herkennen en begrijpen van motivatie(problemen);
  • kennismaken met coaching: oefenen van oplossingsgerichte gespreksvoering en motivationele gesprekstechnieken: welke vragen helpen de leerling een oplossing te vinden die werkt?
  • analyseren van het gedrag van de (niet-)gemotiveerde leerling vanuit de zelfdeterminatietheorie;
  • brede basiszorg: motiverende praktijkprincipes die werken in je les;
  • inspelen op het verloop van het motivatieproces.

Course number:
22/OND/026A
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Education and Pedagogy
Language:
NL
Academic year:
2022 - 2023
Starting date:
03.03.2023
Lecturers:
Ann Geentjens, klinisch psychologe, leerkracht psychologie en communciatie, leerlingbegeleider, begeleider Postgraduaat socio-emotionele leerlingbegeleiding s.o., educatieve medewerker CNO.
Location

Boogkeers 5, 2000 Antwerpen

More information

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.