Opleiding Havenbeheer 2023-2024

Starts on 18.10.2023

Law

Interested?

More information
° GA057-havenbeheer23-24 NL
Tags: Andere domeinen

Description

Deze Gandaius Academy-opleiding wordt georganiseerd door het Maritiem Instituut van de Universiteit Gent, in nauwe samenwerking met North Sea Port.

De zeehavens zijn essentiële pijlers van de Vlaamse economie: als trekpleisters voor overslag, logistiek, industrie en als knooppunten voor transport zorgen zij ervoor dat Vlaanderen de roeping van draaischijf in de internationale handel waar kan maken en staan zij borg voor tewerkstelling en toegevoegde waarde.

Havenbeheerders werken binnen een sterk concurrentiële omgeving. Competitiviteit ten opzichte van andere havens, een vlotte nautische toegankelijkheid en performante multimodale verbindingen met het hinterland, een doordacht ruimtegebruik, plaats voor nieuwe investeringen, internationale en nationale regelgeving met steeds meer aandacht voor natuur en landschap zijn naast de eigen organisatie de belangrijkste succesfactoren in het aantrekken van goederenstromen en economische bedrijvigheid.

De Permanente Vorming Havenbeheer licht al deze elementen op een overzichtelijke manier toe in vijf modules die de deelnemer een duidelijk beeld geven van de omgeving waarin havenbedrijven moeten bewegen om hun haven verder te ontwikkelen. De lesgevers zijn docenten van de Universiteit Gent en professionelen uit de praktijk.

Program

De opleiding omvat 5 modules:

De eerste module staat vooral stil bij het wettelijk statuut, de opdrachten en het actieterrein van een havenbestuur binnen het kader van regionale, federale, Europese en internationale regelgeving waarin deze moet werken. Daarnaast komt ook de economische dimensie van de internationale scheepvaart aan bod.

In de tweede module treden de vele spelers en stakeholders in het haventoneel op de voorgrond, van maritieme dienstverleners tot havenklanten, van havenarbeiders tot sleep- en loodsdiensten, van verladers tot expediteurs en scheepsagenten.

In de derde module komt infrastructuur aan bod: voor een optimale transportflow zijn immers zowel de hardware van aangepaste infrastructuur en efficiënte nautische diensten als de software van een vlotte gegevensuitwisseling rond schip en lading essentieel.

De vierde module gaat in op de rol die havens vandaag moeten opnemen als multimodale platformen die de aansluiting verzorgen tussen zeevaart en de volledige waaier aan inland transportmodi, met de klemtoon op alternatieve oplossingen zoals spoor en binnenvaart. Het havenbestuur vervult daarbij de rol van facilitator en ketenregisseur.

De vijfde module kadert de havens in hun ruimere context en schetst de randvoorwaarden waarmee ze rekening moeten houden op het vlak van ruimtelijke ordening, energie, milieu, landschap en leefbaarheid.

Remarks

De kmo-portefeuille kan aangewend worden voor de betaling van het inschrijvingsgeld (ons accreditatienummer: DV.O103194).

Inschrijvingsprijs:

Het is mogelijk in te schrijven voor een individuele module naar keuze. Standaard volgt u echter het volledige programma, daartoe voegt u module 1 tem 5 in één maal toe in uw winkelmandje (EUR 1000).

Bij meerdere inschrijvingen vanuit een en hetzelfde bedrijf heeft u recht op een groepskorting. De opleiding Havenbeheer kost EUR 1000 per persoon, EUR 1900 bij 2 inschrijvingen en EUR 2800 bij 3 inschrijvingen. Stuur een mail met uw facturatiegegevens en namen van de deelnemers naar gandaius@ugent.be en wij bezorgen u graag een aangepaste factuur (of desgewenst credit nota).

More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.