Ontwikkelingsstoornissen bij ex-prematuren: diagnostiek en follow-up van kinderen die prematuur geboren zijn en kinderen at risk

Starts on 14.03.2023

Kinesitherapy

Interested?

More information
° IC_FDB23 NL
Tags: Neurologische aandoeningen , Kinderen , Multidisciplinair

Description

Prematuur geboren kinderen hebben meer kans op ontwikkelingsproblemen dan à term geboren kinderen. Omwille van het belang van vroegtijdige hulpverlening is voor prematuur geboren kinderen opvolging op jonge leeftijd erg belangrijk. In deze cursus wordt ingegaan op het hoe en waarom van de follow-up.

Er wordt dieper ingaan op de problematiek en de oorzaak van ontwikkelingsstoornissen bij ex-premature baby’s en het onderzoek van zeer jonge kinderen. We koppelen dit aan begeleiding en (be)handelen.

Leerdoelen

1. Beter inzicht in de noodzaak van nauwkeurige opvolging van de ontwikkeling van kinderen met een verhoogd risico op ontwikkelingsproblemen.

2. Recente kennis over onderzoeksmethodes en mogelijke ontwikkelingstesten.

3. De relatie tussen beeldvorming, neuromotoor onderzoek en outcome beter begrijpen.

Doelgroep

Kinesitherapeuten, Ergotherapeuten, Huisartsen, Arts-specialisten

Remarks

Koffiepauzes en cursusmateriaal zijn inbegrepen.

Betalen via kmo-portefeuille: 30% korting. Acrehab - DV.O103194 (onder voorbehoud)

Accreditatie aangevraagd bij Pro-Q-Kine

Course number:
IC_FDB23
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Kinesitherapy
Language:
NL
Academic year:
2022 - 2023, 2023 - 2024
Starting date:
14.03.2023
Lecturers:
Nina Vens
Ann Oostra
Contact person:
acrehab@ugent.be
More information

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.