Education and Pedagogy

Interested?

More information
° OPL010 NL
Tags: Onderwijs en Pedagogie , Taal en Literatuur

Description

De opleiding NT2 speelt in op de grote vraag naar professionalisering in het NT2-veld. Het programma is bestemd voor (toekomstige) leerkrachten, coördinatoren, trajectbegeleiders, schoolvervolgcoaches en andere actoren die betrokken zijn bij Onthaalonderwijs of onderwijs Nederlands als Tweede Taal.


Program

De opleiding bestond de voorbije academiejaren uit een openingssessie en zes thematische sessies, elk van drie uur. De volgende thema’s kwamen daarbij aan bod:

  • Oude valkuilen en nieuwe uitdagingen in NT2
  • Omgaan met taalvariatie voor NT2
  • Feedback geven en spreekdurf stimuleren in de NT2-les
  • Stimuleren van interactie en translanguaging
  • Afstandsleren in NT2
  • Informeel leren in en uit de klas
  • Taalvaardigheid testen en breed evalueren

Bekijk hier de sessies van academiejaar 2020-21

Ook in academiejaar 2021-2022 zal er een permanente vorming plaatsvinden, opnieuw in het tweede semester (februari-mei). Aan het programma wordt nog gewerkt. Meer informatie volgt tegen eind 2021.

Remarks

Om deel te kunnen nemen aan deze opleiding, zijn er geen diplomavereisten of taalvereisten. Wel is het sterk aan te raden dat kandidaten die een andere moedertaal dan het Nederlands hebben, Nederlands beheersen op niveau B2 van het Europese referentiekader.

Vaak gestelde vragen

Contactgegevens

Course number:
OPL010
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Education and Pedagogy, Language en Literature
Language:
NL
Academic year:
2021 - 2022
Starting date:
01.01.2022
Lecturers:
Ellen Simon
Contact person:
humanitiesacademie@ugent.be
More information

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.