Nieuwste ontwikkelingen in het jeugdrecht

Starts on 05.02.2024

Law

Interested?

More information
° GA-085-Jeugdrecht NL
Tags: Rechtsdomeinen , Criminologische wetenschappen

Description

In samenwerking met professor Wendy De Bondt (docent strafrecht, jeugdrecht en rechten van het kind van UGent) organiseren we dit voorjaar een opleidingsnamiddag waarin de nieuwste ontwikkelingen op vlak van het jeugdrecht besproken worden. Een must voor alle professionals die met minderjarigen werken in kader van het jeugddelinquentierecht of in de jeugdhulpverlening!

Program

13.30 u: Onthaal

14.00 u: Rechtspositiedecreet: nieuwe krijtlijnen (Evelyn Merckx)

Ondanks het feit dat het decreet voor de rechtspositie van kinderen en jongeren in de integrale jeugdhulp bijna 20 kaarsjes kan uitblazen, heeft het onderzoek van het steunpunt WVG over de rechtspositie van kinderen en jongeren in geslotenheid, uitgewezen dat dit document nog onvoldoende aansluit bij internationale richtlijnen. Daarnaast is het nog zeker geen alomgekend instrument, aangezien verschillende getuigenissen ons duidelijk maken dat kinderen en jongeren amper geïnformeerd worden over hun rechten wanneer zij in aanraking komen met jeugdhulp. Daarom werd besloten het huidige DRM grondig te actualiseren. Deze lezing zal de krachtlijnen geven rond de nieuwe aspecten en verfijningen die in het decreet te lezen staan en geeft meer informatie over hoe de communicatie en implementatie daarvan zal gebeuren.

14.45 u: Afzondering en fixatie in het decreet Rechtspositie Minderjarige en in de Multidisciplinaire Richtlijn (Tim Opgenhaffen)

Deze bijdrage gaat in op afzondering en fixatie in de brede jeugdhulp en benadert het thema zowel vanuit het perspectief van de decretaal geregelde rechtspositie (Decreet Rechtspositie Minderjarige) als vanuit het perspectief van de door het Steunpunt Welzijn Volksgezondheid en Gezin ontwikkelde multidisciplinaire richtlijn over de preventie en toepassing van afzondering en fixatie in de brede residentiële jeugdhulp.

15.30 u: Vragenronde

16.00 u: Koffiepauze

16.30 u: Rechtspositiedecreet: Privacy van minderjarigen in de jeugdhulpverlening knelpunten en ontwikkelingen (Shana Vanderveken, Nele Desmet)

Momenteel wordt de privacy van minderjarige cliënten in de jeugdhulp concreet ingevuld door artikel 25 DRM. De recente aanpassingen van het DRM breiden deze rechtsbescherming echter uit. Ook de AVG en de Belgische Privacywet zijn bovendien van toepassing op de privacy van minderjarigen in de jeugdhulp.

17.15 u: Jeugddelinquentiedecreet: strafrecht of niet? (Wendy De Bondt)

18.00 u: Vragenronde

18.30 u: Einde

Course number:
GA-085-Jeugdrecht
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Law
Language:
NL
Academic year:
2023 - 2024
Starting date:
05.02.2024
Lecturers:
Evelyn Merckx
Tim Opgenhaffen
Shana Vanderveken
Nele Desmet
Wendy De Bondt
Contact person:
gandaius@ugent.be
Location

Auditorium E

More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.