Motorische ontwikkeling van kleuters stimuleren (Module 1)

Starts on 11.05.2022

Kinesitherapy

Interested?

More information
° IC_MOK1.22 NL
Tags: Pediatrische kinesitherapie

Description

De motorische ontwikkeling van kinderen staat onder druk. Het meest zichtbare is de obesitas pandemie, die een bedreiging vormt voor de toekomstige gezondheid. Maar fysieke activiteit, sport en spel zijn niet alleen belangrijk voor de fysiologische functies. Kinderen leren via hun lichaam en lichaamsbeweging, dat noemen we ‘embodied cognition’. Executieve functies ontwikkelen tijdens sport en spel: werkgeheugen, planning, inhibitie, flexibiliteit, probleemoplossend denken. En ook sociale vaardigheden komen aan bod als er in groep wordt bewogen. Kortom motorische ontwikkeling vormt een essentieel deel van de totale ontwikkeling. Vandaag staat die motorische ontwikkeling echter onder druk. De voortdurende aanwezigheid van schermen speelt daar zeker ook een rol in. Veel baby’s worden voor TV gezet en kijken naar Bumba of naar wat dan ook dat beweegt op het scherm. Tablets en smartphones doen vaak voor het eerste levensjaar hun intrede in het leven van veel kinderen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de motorische ontwikkeling van kinderen vertraagd verloopt in vergelijking met enkele decennia geleden en dat is reeds duidelijk op kleuterleeftijd. De rol van de school om die motorische ontwikkeling te bewaken neemt toe.

Sommige kinderen kampen met een neurobiologische ontwikkelingsstoornis zoals autismespectrumstoornis, ADHD of Developmental Coordination Disorder (DCD). De motorische ontwikkeling staat bij deze kinderen nog meer onder druk. Zij hebben nog meer ondersteuning en aanpassing van de omgeving nodig. Niet alleen om die motorische ontwikkeling te stimuleren, maar ook om te voorkomen dat ze een negatief zelfbeeld ontwikkelen.

In deze vormingsreeks willen we kleuter- en lichamelijke opvoeding leerkrachten, kinesitherapeuten en ergotherapeuten samenbrengen om meer te leren over het motorisch leren van kleuters, zowel op groot- als fijn-motorisch vlak. De opleiding is heel praktijkgericht en daarom zijn slechts 30 deelnemers per module mogelijk.

Module 1. Motorisch leren bij kleuters - basiskennis
Sprekers: Eugène Rameckers en Theo De Groot
Deze dag is gericht op leerkrachten en kinesitherapeuten die nog geen opleiding over motorisch leren gevolgd hebben of deze willen opfrissen en/of concretiseren.
De kenmerken van motorisch leren worden aangebracht en toegepast op kleuters: motorische leerfases, leervormen, impliciet/expliciet leren, interne versus externe aandachtsfocus, instructies , demonstraties, feedback, manuele guiding. Indien mogelijk zal er in de namiddag in de praktijk met kleuters worden gewerkt.

Remarks

Onze cursussen gaan standaard door van 9u tot 17u, tenzij anders vermeld.

Koffiepauzes, lunch en cursusmateriaal zijn inbegrepen.

Betalen via kmo-portefeuille: 30% korting. IPVK - DV.O103194

Accreditatie aangevraagd bij Pro-Q-Kine

Course number:
IC_MOK1.22
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Kinesitherapy
Language:
NL
Academic year:
2021 - 2022, 2021 - 2022 copy
Starting date:
11.05.2022
Lecturers:
Eugene Rameckers
Theo de Groot
Contact person:
acrehab@ugent.be
More information

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.