Motorische ontwikkeling van kleuters stimuleren

Starts on 20.05.2021

Kinesitherapy

Interested?

More information
° WEB_MOK21 NL
Tags: Online aanbod , Pediatrische kinesitherapie

Description

Theo de Groot, Eugène Rameckers, Barbara De Mey en Hilde Van Waelvelde

Meer dan vroeger komen er vragen van de ouders of de school: mijn kleuter heeft wat problemen met de motoriek… Kleuters zijn de laatste decennia steeds minder actief. Dit heeft diverse oorzaken, maar beeldschermen spelen hier ook zeker een rol in. Motorische ontwikkeling, bewegend leren, leren bewegen… is steeds minder vanzelfsprekend. Deze motorische ontwikkeling vormt echter niet enkel de basis voor de ontwikkeling van fundamentele motorische vaardigheden en fysieke fitheid op latere leeftijd, maar laat ook toe probleemoplossend gedrag te ontwikkelen, de zogenaamde executieve functies en laat toe socio-emotioneel te ontwikkelen via bewegingsspel. Daarom is er meer aandacht nodig voor deze motorische ontwikkeling op kleuterleeftijd in de school. En daarom kan het voor sommige kleuters nodig zijn dat een ondersteuner een duwtje in de rug geeft op school of kan systematische hulp van een kinesitherapeut of ergotherapeut nodig zijn om de psychomotorische ontwikkeling van kinderen te stimuleren.

Theo de Groot heeft een aanbod ontwikkeld om in de school aan de slag te gaan. Hij biedt heel praktische handvaten om beweeglessen met kleuters vorm en inhoud te geven en daarmee de psychomotorische ontwikkeling van een boost te voorzien, waardoor een vliegwieleffect ontstaat voor de toekomstige ontwikkeling. In deze webinar willen we Theo De Groot laten toelichten hoe hij dit uitgewerkt heeft.

Eugène Ramecker, kinesitherapeut, die we kennen als ontwikkelaar van het NTT-concept, zal toelichten hoe het aanbod van Theo de Groot kan vertaald worden voor de ergotherapeutische en kinesitherapeutische praktijk. Waarbij we ook als therapeut met kinderen in groep aan de slag kunnen gaan, maar bepaalde principes ook individueel kunnen toepassen. Beiden vertrekken ze van dezelfde wetenschappelijke inzichten over motorisch leren, die ze enten op pedagogisch-didactische principes en bakken praktijkervaring. In deze webinar zal Eugène schetsen hoe dit kan geïntegreerd worden. Barbara De Mey zal tenslotte de mogelijke vertaling naar de Vlaamse context duidelijk maken.

Via deze webinar willen we jullie duidelijk maken dat de motorische ontwikkeling, de beweeg-ervaringen van kleuters een uiterst belangrijke basis vormen voor de verder ontwikkeling van het kind. Deze webinar wil je motiveren om een driedaagse cursus te volgen waarin je heel veel praktische handvaten krijgt om een bewegingsaanbod voor kleuters te ontwikkelen in interactie met alle stakeholders. Dit echter op een wetenschappelijk onderbouwde wijze. Deze webinar richt zich tot kinesitherapeuten, ergotherapeuten, leerkrachten en ondersteuners op de school.

Course number:
WEB_MOK21
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Kinesitherapy
Language:
NL
Academic year:
2020 - 2021, 2021 - 2022
Starting date:
20.05.2021
Lecturers:
Theo de Groot
Barbara De Mey
Hilde Van Waelvelde
Eugene Rameckers
Contact person:
acrehab@ugent.be
More information

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.