Architecture and Design

Interested?

More information
NL
Tags: Micro-credential

Description

De micro-credential “Samenleving en technologie” bestaat uit 3 opleidingsonderdelen ‘Milieuaspecten van het ingenieursberoep’, ‘Geschiedenis van de Stedenbouw’ en ‘Hernieuwbare energietechnologie’. In deze micro-credential komen wisselwerkingen tussen kennis, technologie, economie en ontwikkeling aan bod. In het opleidingsonderdeel ‘Milieuaspecten van het ingenieursberoep’ wordt een schetst gegeven van de grote milieuproblemen, de gevolgen op politiek en wetgevend vlak en casestudies over hoe technologie kan bijdragen aan een duurzame toekomst. ‘Geschiedenis van de Stedenbouw’ verschaft inzichten in (de totstandkoming van) het stedelijke weefsel. Hierbij wordt de relatie onderzocht tussen stedelijke patronen, architectuur en techniek, en brede maatschappelijke evoluties, in een historisch vergelijkend perspectief. In het opleidingsonderdeel ‘Hernieuwbare energietechnologie’ worden duurzame energieoplossingen binnen de trias energetica gesitueerd en worden de opbouw, werking, performantie en toepassingen van de belangrijkste technologieën voor duurzame opwekking van energie behandeld. Deze micro-credential heeft een studieomvang van 9 ECTS en leidt tot een getuigschrift micro-credential. Inschrijven gebeurt via creditcontract. https://student.vub.be/creditcontract#creditcontract

Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Architecture and Design, Civil Engineer, Engineering Technology
Language:
NL
Academic year:
2021 - 2022
Starting date:
01.10.2021
Lecturers:
Hubert Rahier, Stefanie Van De Voorde, Svend Bram
Contact person:
secr@ir.vub.ac.be
Location Campus Etterbeek
More information

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.