Micro-credential klasmanagement en reflectie

Starts on 13.02.2023

Education and Pedagogy

Interested?

More information
° D_A_22_23_MC_KMR NL
Tags: Alle opleidingen , Micro-credentials , Onderwijs

Description

 • Ga je graag doelgericht aan de slag met cases en opdrachten in en uit de praktijk?

 • Krijg je graag handvaten om te reflecteren over je klasmanagement?

 • Vind je levenslang leren als leraar ook belangrijk?

Dan is deze micro-credential klasmanagement en reflectie iets voor jou!

Aan de hand van praktische opdrachten krijg je de kans om verschillende handvaten, en tips en tricks uit te proberen om jouw klasmanagement te versterken. Je reflecteert over jouw eigen klas- en schoolpraktijk en gaat doelgericht aan de slag om verschillende praktijksituaties op een veilige manier in te oefenen. Voorbeelden hierbij zijn gesprekken met ouders of omgaan met moeilijk gedrag in de klas. Bovendien vertrekken de lessen steeds vanuit jouw eigen ervaringen als leraar en vanuit de nieuwste wetenschappelijke inzichten uit de literatuur zodat je steeds up-to-date bent met de laatste trends en ontwikkelingen.

De micro-credential klasmanagement en reflectie is opgebouwd volgens zes thema’s:

 1. Analyse van alle beslissingen die een leerkracht neemt die verband houden met klasmanagement.
 2. Klasmanagement en motivatie
 3. Klasmanagement en de relatie leerkracht-leerling
 4. Klasmanagement en externaliserend probleemgedrag
 5. Klasmanagement en de leeromgeving
 6. Klasmanagement en ouders

Bekijk de studiefiche

NA DE OPLEIDING KAN JE

 • Concrete klassituaties en casussen analyseren en optimaliseren op basis van inzichten m.b.t. klasmanagement;

 • Theoretische perspectieven op motivatie kunnen vertalen naar concrete acties van
  leerkrachten;

 • Een optimale leerkracht leerling relatie kiezen voor het bevorderen van klasmanagement;

 • Succesrijke keuzes kunnen maken voor de leeromgeving zodat het klasmanagement optimaal wordt (leerdoelen, werkvormen, leerstof, media en evaluatie);

 • Externaliserend probleemgedrag kunnen identificeren en beheren in functie van klasmanagement;

 • Een goede handelingsbasis ontwikkelen om met ouders om te gaan voor een optimaal klasmanagement.

Program

PRAKTISCH

De lessen voor de micro-credential Klasmanagement en reflectie worden georganiseerd samen met de reguliere studenten van de Educatieve Master of Science. Deze lessen vinden ‘s avonds plaats, wat de combinatie met een job mogelijk maakt. De micro-credential kan dus aanvullend door professionals en geïnteresseerden gevolgd worden in het kader van bijscholing en professionalisering.  

De hoorcolleges verbonden met deze micro-credential gaan door op maandagavond (18h tot 21h.) In totaal vinden er 5 hoorcolleges plaats. In het kader van blended leren, zijn anderzijds ook een aantal modules online te doorlopen via leerpaden die door de studenten als begeleide zelfstudie worden aangepakt.

Deze micro-credential gaat, om de toepassingsgerichtheid te versterken, ook gepaard met twee verplichte practica. Deze zijn gericht op het aanpakken van competenties in een meer complexe setting en zijn gebaseerd op de modules uit de cursus, bijvoorbeeld ‘ouders en klasmanagement’ en ‘externaliserend probleemgedrag en klasmanagement’. Praktisch handelen wordt in de practica geoefend via (online) klinische simulaties, bijvoorbeeld in verband met omgaan met ouders en het omgaan met agressie in de klas.

Vervolgens is er nog zelfstandig werk dat het uitwerken van een praktijkopdracht omtrent een module, bijvoorbeeld ‘klasmanagement en motivatie’ omvat.

VOOR WIE

 • Pas gestarte leraren in het onderwijs (zowel professionele bachelor, academische bachelor en master)
 • Leraren met al enkele tot meerdere jaren ervaring in het onderwijs
 • Studenten die beschikken over een masterdiploma en graag een educatieve master willen aanvatten
 • Meer informatie kan je ook vinden: https://www.ugent.be/nl/opleidingen/educatievemaster

ONDERWIJSTAAL

 • Nederlands

EVALUATIE

 • Niet-periodegebonden evaluatie (50%): de student werkt een praktijkopdracht uit en word beoordeeld op participatie aan practica (Klinische simulaties) en aan eventuele bevragingen. Meer informatie vind je terug in de studiefiche.
 • Periodegebonden evaluatie (50%): er is een schriftelijk openboek examen met meerkeuzevragen.
 • De eindscore op 20 wordt als volgt samengesteld:

  • Niet-periodegebonden evaluatie: 10 punten

  • Periodegebonden evaluatie: 10 punten

  • Wanneer men niet deelneemt aan de evaluatie van één of meer onderdelen kan men niet slagen voor het geheel van het opleidingsonderdeel en wordt het eindcijfer teruggebracht tot het hoogst niet-delibereerbare cijfer (7/20) indien het eindcijfer hoger ligt.

 • Tweede examenkans: examen in de tweede examenperiode is mogelijk

 • Faciliteiten voor werkstudenten: deelname aan inhaalexamens

Course number:
D_A_22_23_MC_KMR
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Education and Pedagogy
Language:
NL
Academic year:
2022 - 2023
Starting date:
13.02.2023
Contact person:
dunantacademie@ugent.be
More information

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.