Micro-credential: Stem, Resonantie en Slikken

Starts on 12.02.2024

Medicine

Interested?

More information
° DCSRSL NL
Tags: Micro-credentials , Audiologische Wetenschappen , Logopedische Wetenschappen

Description

Deze microcredential gaat over de bovenbouw van de opleidingsonderdelen stem- en stemstoornissen, partim velofaryngale stoornissen en slikstoornissen. De medische en logopedische wetenschappelijke en klinische aspecten van stem, velofaryngale stoornissen en slikken worden besproken met implementatie van de maatschappelijke impact van deze stoornissen.

Verder worden het opzoeken, synthetiseren en het kritisch reflecteren over onderzoek belicht, het theoretisch opzetten en praktisch uitvoeren van onderzoek over stem, velofaryngale stoornissen en slikken.

Tot slot wordt ook het schriftelijk en mondeling rapporteren over dit onderzoek behandeld.

Program

Hieronder vind je een overzicht van de onderwerpen die in deze micro-credential aan bod komen:

 1. Stem
  • Klinische benadering
  • Stem bij specifieke doelgroepe
  • De zangste
  • Begeleide zelfstudie, groepswerk, hoorcollege, microteachin
  • Evidence based handelen in de stempraktijk
  • Opzoeken, synthetiseren, kritisch reflecteren over wetenschappelijke stemstudies
  • Opstellen van een onderzoeksvraag, inclusiecriteria, methodologie, resultatenbespreking en discussie mbt stem
  • Opstellen van een experimenteel onderzoek
 2. Velofaryngale stoornissen
  • Klinische benadering
  • Het multidisciplinair karakter van velofaryngale stoornissen
  • Het klinische beoordelen van spraakstalen: complexe casuïstiek
  • Interprofessioneel handelen bij de behandeling van schisis
  • Opbouwen van een wetenschappelijk protocol: luisterprotocol en spraakstaal
  • Schisis binnen een internationaal kader/global perspectief in het zuiden en de impact op het persoonlijk en professionaal functioneren
 3. Slikken/dysfagie
  • Klinische benadering
  • Dysfagie bij CVA
  • Dysfagie bij oncologische patiënten
  • Dysfagie bij velofaryngale stoornissen
  • Dysfagie bij neurodegeneratieve aandoeningen
  • Recente ontwikkelingen bij het onderzoek en de behandeling van dysfagie vanuit medisch en logopedisch perspectief

Per onderwerp wordt telkens de wetenschappelijke benadering behandeld.

Remarks

Deze microcredential is een type 1: dit wil zeggen dat het is opgebouwd uit één of meerdere bestaande opleidingsonderdelen uit de bachelor- en/of masteropleidingen.

Deze microcredential wordt gegeven in het tweede semester. Meer info vind je hier.

Course number:
DCSRSL
Type:
Postgraduate Studies
Area of interest:
Medicine, Health Sciences
Language:
NL
Academic year:
2022 - 2023, 2023 - 2024
Starting date:
12.02.2024
Contact person:
ghall@ugent.be
Location

Campus UZ Gent

More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.