Health Sciences

Interested?

More information
NL
Tags: neuromusculoskeletaal , neuromusculoskeletal , oefentherapie , exercise therapy , manueeltherapeut , manual therapist , wervelkolom , spine , revalidatie

Description

De inhoud van de opleiding is gebaseerd op het beroepscompetentieprofiel van de manueeltherapeut. U leert complexe gezondheidsproblemen van neuromusculoskeletale aard te managen. U behandelt wervelkolom en extremiteiten vanuit de principes van evidence based practice. Tijdens de opleiding wordt veel aandacht besteed aan het oefenen in kleine groepjes. De docenten zijn gemotiveerde experten binnen de manuele therapie. Zij hebben allen een uitgebreide klinische ervaring die gesteund is op een sterke wetenschappelijke achtergrond. Je loopt ook stage. Hierbij kan je je verworven kennis, vaardigheden en attitudes progressief tot uitvoering brengen in een reële klinische context, onder de begeleiding van deskundige stagemeesters. Inschrijven is momenteel nog niet mogelijk. De inschrijvingsdatum volgt later.

Type:
Postgraduate Studies
Area of interest:
Health Sciences, Kinesitherapy
Language:
NL
Academic year:
2021 - 2022 copy
Starting date:
26.09.2022
Contact person:
aldo.scafoglieri@vub.be
More information

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.