Life time running: for health een balans tussen belasting en belastbaarheid van het bewegingsstelsel

Starts on 07.10.2021

Kinesitherapy

Interested?

More information
° IC_KOR21 NL
Tags: Generiek toegankelijke kinesitherapie , Sportkinesitherapie

Description

Inhoud:

em. Prof.dr.Dirk De Clercq, Rud Derie, Youri Geurkink,Onderzoeksgroep Biomechanica en motorische controle, Vakgroep Bewegings- en sportwetenschappen, Universiteit Gent

Bijscholing “Life time running: streven naar evenwicht tussen musculoskeletale belasting en belastbaarheid” dd. 07 oktober 2021.
We benaderen het afstandslopen vanuit het gezichtspunt van fysieke activiteit en gezondheid. Afstandslopen is immers een zeer goede matig tot intense fysieke activiteit want het heeft onmiskenbare voordelen voor de gezondheid en de drempels zijn laag. Keerzijde van de medaille is het vrij frequent optreden van typische overbelastingskwetsuren en we bespreken risicofactoren voor deze blessures. Preventie stoelt op inzicht in de achterliggende mechanismen. Het evenwicht tussen belasting en belastbaarheid van het bewegingsstelsel is het cruciaal concept. De musculoskeletale belasting wordt geduid vanuit de biomechanica van het afstandslopen. Recente conceptuele modellen, die het ontstaan en de hardnekkigheid van “running related injuries” verklaren, stoelen op het begrip “cumulative load”. We leggen dit mechanobiologisch begrip uit om te komen tot zinvolle en haalbare preventieve maatregelen die de repetitieve belasting van afstandslopen kunnen verminderen. Zowel meer generieke (traag en “grounded” lopen) als geïndividualiseerde strategieën (Lower lmpact running dmv biofeedback) komen aan bod.

Remarks

Onze cursussen gaan standaard door van 9u tot 17u, tenzij anders vermeld.

Koffiepauzes, lunch en cursusmateriaal zijn inbegrepen.

Betalen via kmo-portefeuille: 30% korting. IPVK - DV.O103194

Accreditatie aangevraagd bij Pro-Q-Kine

Course number:
IC_KOR21
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Kinesitherapy
Language:
NL
Academic year:
2019 - 2020, 2020 - 2021, 2021 - 2022
Starting date:
07.10.2021
Lecturers:
Prof. dr. Dirk De Clerck
Contact person:
acrehab@ugent.be
More information

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.