Inspanningstraining bij inwendige aandoeningen

Starts on 16.05.2023

Physiotherapie

Interested?

More information
° IC_ITI23 NL
Tags: Generiek toegankelijke kinesitherapie , Inwendige aandoeningen , sport

Description

Patiënten met inwendige aandoeningen worden vaak gekenmerkt door een verlaagd fysiek functioneren. Inspanningstraining is een belangrijke niet-farmacologische behandeling voor zowel patiënten met respiratoire, cardiovasculaire en metabole problematiek. Deze cursus start met een update van de huidige medische behandeling, het belang van activering, de interpretatie van een inspanningsonderzoek bij patiënten met inwendige aandoeningen en hoe de resultaten van dit onderzoek te gebruiken bij het opstellen van een trainingsprogramma. Nadien worden er op basis van casuïstiek aandachtspunten besproken bij het opstellen van een inspanningstraining programma bij patiënten met inwendige aandoeningen.

LEERDOELEN

1. De cursist kent het belang van het activeren van patiënten met inwendige aandoeningen en begrijpt het verschil tussen interventies gericht op het verhogen van fysieke activiteit en fysieke capaciteit.

2. De cursist kan het inspanningsvermogen van een patiënt met respiratoire, cardiovasculair en metabole aandoeningen interpreteren en onderscheidt de belangrijkste limiterende factoren.

3. De cursist stelt een trainingsprogramma op en neemt hierin specifieke aandachtspunten mee voor de verschillende patiëntengroepen.

DOELPUBLIEK

Kinesitherapeuten

Remarks

Opgelet: Deze cursus bestaat uit 2 delen.

  • Op 16/05/2023 van 20:00 tot 22:00 gaat het eerste deel online door in de vorm van een webinar (de link naar webinar wordt een week voor aanvang naar de deelnemers verstuurd)
  • Op 01/06/2023 van 09:00 tot 17:00 gaat het tweede deel op de campus door in de vorm van een praktijkgerichte fysieke cursusdag

Koffiepauzes, lunch en cursusmateriaal zijn inbegrepen tijdens de on campus cursusdag.

Betalen via kmo-portefeuille: 30% korting. ACREHAB - DV.O103194 (onder voorbehoud).

Accreditatie aangevraagd bij Pro-Q-Kine.

More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.