Inlays en onlays: een (onder)gewaardeerde restauratieve optie in de posterieure zone

Starts on 15.09.2022

Dentistry

Interested?

More information
° DLLL000035 NL
Tags: Lezingen en Studiedagen , Tandheelkunde en mondzorg

Description

In de loop van de voorbije decennia hebben de verbetering van adhesieve technieken en de ontwikkeling van nieuwe materialen voor een revolutie gezorgd in de behandelingsaanpak binnen de restauratieve tandheelkunde. Dit omvat onder meer een brede toepassing van tandsubstantiesparende preparatievormen, aangevuld met een afgewogen selectie van aangepaste restauratieve materialen die hoog scoren op het vlak van esthetiek en duurzaamheid.

Deze evolutie heeft niet enkel tot meer voorspelbare resultaten in de anterieure zone geleid, maar laat ook toe in de posterieure zone betrouwbaar te restaureren met behulp van partiële adhesieve voorzieningen, zoals inlays en onlays. Het concept van ‘biomimetisch restaureren’ heeft bovendien bijgedragen tot het perfect op elkaar afstellen van preparatievorm, materiaal en hechtingstechnieken. Wetenschappelijke literatuur bevestigt overvloedig de voordelen van deze vormen van indirecte restauraties op gebied van duurzaamheid en esthetische integratie.

De organisatie gebeurt voorlopig nog door NTUGent. Meer info over deze studiedag kan u hier vinden.

Program

Tijdens deze dagcursus worden preparatietechnieken voor inlays, onlays en meer uitgebreide partiële restauratievormen in de posterieure zone, evenals de verschillende materialen en hechtsystemen besproken.

Inhoud

  • Materialen en technieken geïndiceerd voor indirecte adhesieve restauraties in de posterieure zone
  • Indicatie voor preparatievormen en gerelateerde materialen op lange termijn
  • Preparatietechnieken voor indirecte posterieure restauraties uit composiet
  • Preparatietechnieken voor indirecte posterieure restauraties uit glaskeramiek
  • Praktische oefeningen voor beide behandelopties op fantoom, incl. demonstratie

Remarks

Vanaf oktober kan u zich inschrijven voor het aanbod van 2023. Inschrijven verloopt dan via deze website (The GHALL).

Voor meer info kan u terecht bij Sabine De Thaye.

Course number:
DLLL000035
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Dentistry
Language:
NL
Academic year:
2021 - 2022 copy
Starting date:
15.09.2022
Contact person:
ghall@ugent.be
Location

Campus UZ Gent

More information

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.