Hypermobiliteit: hoe pak je dit aan? Een kinesitherapeutische blik op hypermobiliteit en hypermobiliteit gerelateerde aandoeningen

Starts on 19.11.2021

Kinesitherapy

Interested?

More information
° IC_HPM21 NL
Tags: Generiek toegankelijke kinesitherapie , Kinesitherapie bij inwendige aandoeningen , Manuele therapie , Multidisciplinair , Sportkinesitherapie

Description

Inhoud:

Waar voor de een hypermobiliteit een voorwaarde is om excellent te kunnen presteren, is het voor de ander een oorzaak van pijnklachten en functionele beperkingen. Symptomatische hypermobiliteit en hypermobiliteit kaderend binnen een syndroom is moeilijke, vaak complexe problematiek. Het is dus belangrijk de achtergrond te kennen en te weten hoe we hiermee aan de slag moeten in de dagelijkse praktijk.

Aan de hand van theoretische en praktische sessies zullen volgende aspecten aan bod komen:

Deel 1: Diagnostiek: Het landschap van hypermobiliteit (theoretische sessie)

Deel 2: Kinesitherapeutische behandelaspecten (theoretische en praktische sessies)

  • Articulaire en musculaire technieken aanpassen aan hypermobiliteit en weefselfragiliteit
  • Oefentherapie aanpassen aan hypermobiliteit en weefselfragiliteit
  • Oefentherapie voor multidirectionele schouderinstabiliteit

Deel 3: Ergonomie en bewegingsadviezen in het dagelijkse leven. Verstandig gebruik van braces en splints.

Deel 4: Specifieke aandachtspunten voor kinderen met hypermobiliteit. Advies naar sportkeuze.

Docenten:

Inge De Wandele:

Inge werkt als kinesitherapeut en postdoctoraal onderzoeker aan het Centrum voor Medische Genetica van het UZ Gent. Haar voornaamste taak bestaan uit het geven van kinesitherapeutisch advies voor patiënten met erfelijke bindweefselaandoeningen. Inge werkt binnen het internationaal Ehlers-Danlos syndroom (EDS) consortium in de werkgroep voor kinesitherapie en diagnostiek, om richtlijnen uit te werken voor de kinesitherapeutische behandeling en de klinische criteria voor diagnostiek te verfijnen. Haar onderzoek spitste zich toe op autonome dysfunctie, schouderinstabiliteit, en chronische pijn.

Lies Rombaut:

Lies Rombaut is kinesitherapeut en senior onderzoeker aan het Centrum voor Medische Genetica van het UZ Gent. Ze behaalde in 2012 haar doctoraat in de Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie over gewrichtsinstabiliteit en functionele klachten bij patiënten met het Ehlers-Danlos syndroom (EDS) en zette daarna haar onderzoek verder in de erfelijke bindweefselaandoeningen aan Centrum Medische Genetica met een huidige focus op hypermobiliteit en artrose, en hypermobiliteit bij kinderen. Op klinisch vlak is Lies betrokken bij diagnostiek van patiënten met erfelijke bindweefselaandoeningen en geeft ze kinesitherapeutisch advies aan deze patiënten. Lies is werkzaam binnen het internationaal EDS consortium in de werkgroep kinesitherapie en het comité van hypermobiele EDS.

Nathalie Schelpe:

Nathalie vervolmaakte, na haar opleiding Bachelor in de Ergotherapie (2008), de opleiding Orthopedie (2013) en specialiseerde zich daarna als handtherapeute. Haar praktijk Hand 2 Hand is gespecialiseerd in het vervaardigen van orthesen voor het bovenste lidmaat alsook ergotherapeutische adviezen en behandelingen. Ondertussen heeft ze verschillende jaren ervaring binnen de handtherapie in binnen- en buitenland. Nathalie werkt nauw samen met Centrum Medische Genetica waarbij ze enerzijds op maat gemaakte orthesen vervaardigd voor hypermobiele patiënten en anderzijds instaat voor ergotherapie, ergonomische adviezen alsook schrijfanalyse en - ondersteuning.

Hanne De Schacht:

Hanne studeerde af als kinesitherapeute aan de REVAKI Gent in 2009 met de optie musculoskeletale kinesitherapie. Ze volgde tevens het Postgraduaat Manuele Therapie aan de UGent en de opleiding Myofasciale therapie bij Trigger. Momenteel specialiseert ze zich verder in het Anatomy Trains waar er veel aandacht is voor bindweefsel, kinetische ketens en oefentherapie. De afgelopen tien jaar behandelde ze steeds meer patiënten met hypermobiliteit en past hierbij haar diverse specialisaties toe.​

Remarks

Onze cursussen gaan standaard door van 9u tot 17u, tenzij anders vermeld.

Koffiepauzes, lunch en cursusmateriaal zijn inbegrepen.

Betalen via kmo-portefeuille: 30% korting. IPVK - DV.O103194

Accreditatie aangevraagd bij Pro-Q-Kine

Course number:
IC_HPM21
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Kinesitherapy
Language:
NL
Academic year:
2020 - 2021, 2021 - 2022
Starting date:
19.11.2021
Contact person:
acrehab@ugent.be
More information

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.