Hypermobiliteit: hoe pak je dit aan?

Starts on 12.12.2023

Medicine

Interested?

More information
° IC_HPM23 NL
Tags: Generiek toegankelijke kinesitherapie , Ergotherapie , Multidisciplinair , Manuele therapie , sport , Inwendige aandoeningen

Description

Waar voor de één hypermobiliteit een voorwaarde is om excellent te kunnen presteren, is het voor de ander een oorzaak van pijnklachten en functionele beperkingen. Symptomatische hypermobiliteit en hypermobiliteit kaderend binnen een syndroom vormt een moeilijke, vaak complexe problematiek. Het is dus belangrijk de achtergrond te kennen en te weten hoe we hiermee aan de slag moeten in de dagelijkse praktijk.

Diagnostische informatie: Patiënten met hypermobiliteit kunnen onderling in diagnose verschillen. Voorbeelden zijn het Ehlers-Danlos syndromen (EDS), de hypermobiliteit-spectrum-aandoeningen (HSD), en andere erfelijke bindweefselaandoeningen (HCTDs). Elke diagnose gaat gepaard met hypermobiliteit, maar brengt andere noden en risico’s met zich mee. Tijdens deze navorming krijg je zicht op dit indrukwekkende landschap van diagnoses en leer je te herkennen wanneer een patiënt voor verder onderzoek moet verwezen worden naar een genetisch centrum. Je leert tevens het onderscheid maken tussen HSD en monogene erfelijke bindweefselaandoeningen, zoals de verschillende types EDS, het Marfan syndroom, Loeys-Dietz, Osteogenesis Imperfecta, enz.

Intake: Je leert als therapeut de juiste vragen stellen om een zicht te krijgen op het risicoprofiel van een patiënt met hypermobiliteit. Soms kunnen verdoken risico’s aanwezig zijn, zoals vasculaire fragiliteit of orgaanfragiliteit, die de keuze van de behandeltechnieken beïnvloed.

  • Anamnese: Screenen naar de noden van de patiënt, indicaties voor manuele therapie en oefentherapie, evalueren van de risico’s.
  • Kinesitherapeutisch onderzoek: Laxiteitscreening en evaluatie van de motorische controle. Typische voorbeelden van disbalans tussen hypermobiele en hypomobiele regio’s worden besproken.

Behandeling: Je krijgt de tools in handen om manuele technieken en oefeningen aan te passen aan de patiënt met hypermobiliteit. Meerdere misverstanden hieromtrent worden besproken.

  • Selectie van manuele technieken bij hypermobiliteit.
  • Spierversterkende oefeningen bij hypermobiliteit.
  • Mag stretching bij hypermobiliteit?
  • Informatie bij enkele specifieke regio’s (cerviale wervelzuil, kaak, lumbale wervelzuil en bekken, schouder).

Braces en splints: De misverstanden over bracegebruik worden besproken. In ditzelfde onderdeel wordt het gebruik van silver ring splints voor hypermobiliteit in de handen in detail besproken door handtherapeute Nathalie Schelpe.

  • Verstandig brace-gebruik.
  • Silver ring splints voor de vingers.
  • Ergonomie voor de pols.

Doelgroep

Deze navorming is hoofdzakelijk gericht op kinesitherapeuten. Echter zijn artsen (huisarts, fysisch geneesheer, reumatoloog), paramedicus (bv. ergotherapeuten), bewegingstherapeuten of personal trainers met interesse in hypermobiliteit zijn ook welkom op deze navorming.

Remarks

Onze cursussen gaan standaard door van 09.00 tot 17.00 uur, tenzij anders vermeld.

Koffiepauzes, lunch en cursusmateriaal zijn inbegrepen.

Betalen via kmo-portefeuille: 30% korting (goedgekeurd). ACREHAB - DV.O103194. Zie voorwaarden op onze infopagina.

Accreditatie bij Pro-Q-Kine

More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.