Het Klinisch Neurologisch Onderzoek (KNO)- Els De Corte en Wim De Wilde

Starts on 18.05.2021

Kinesitherapy

Interested?

More information
° IC_KNO21 NL
Tags: Kinesitherapie bij neurologische aandoeningen

Description

Cursusdatum: dinsdag 18/05/2021

Onze cursussen gaan standaard door van 9u tot 17u, tenzij anders vermeld.

Koffiepauzes, broodjesmaaltijd en cursusmateriaal zijn inbegrepen.

Betalen via kmo-portefeuille: 30% korting. IPVK - DV.103194

Accreditatie: aangevraagd bij Pro-Q-Kine

Inhoud:


Het opstellen van een doelgericht oefenprogramma bij personen met een neurologische aandoening vormt vaak een oefening in klinisch redeneren. Omwille van de complexiteit van het neurologische systeem is een gestructureerd onderzoek van de verschillende deelaspecten noodzakelijk.
Het klinisch neurologisch onderzoek (KNO) is een evaluatiemethode die neurologen gebruiken om de neurologische systemen stap voor stap te screenen, het letsel te lokaliseren en de diagnose vast te stellen. De eerste bevindingen uit het specialistisch KNO worden meestal aangevuld met resultaten uit medische beeldvorming en technische onderzoeken. De pijlers van het KNO bestaan dan ook uit : 1. een doelgerichte anamnese, 2. een systematisch onderzoek van het zenuwstelsel aan de hand van klinische testen en 3. aanvullend technisch onderzoek.
Ook voor de kinesitherapeut biedt een doorgedreven inzicht in het KNO een meerwaarde, onder meer in het herkennen, onderzoeken en interpreteren van neurologische symptomen en de invloed ervan op het functioneren van de patiënt. Vanuit de stoornissen (motorische, sensorische, cognitieve, …) kan de functionaliteit (gang, evenwicht, …) van de patiënt beter geïnterpreteerd worden. Het activiteitenniveau kan indien nodig nog verder onderzocht worden aan de hand van specifieke testbatterijen, dit alles met het oog op het opstellen van behandeldoelen en een efficiënt behandelplan. De eigen informatie uit het kinesitherapeutisch KNO wordt best aangevuld met informatie verzameld door het multidisciplinaire team.
In deze cursus wordt het KNO vanuit een kinesitherapeutische invalshoek opgefrist, zowel op vlak van inzicht als op vlak van vaardigheden. Ook de toepassing ervan bij enkele casussen draagt bij tot het verdiepen van de competenties in het klinisch onderzoeken en interpreteren van neurologische symptomen.

Course number:
IC_KNO21
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Kinesitherapy
Language:
NL
Academic year:
2019 - 2020, 2020 - 2021
Starting date:
18.05.2021
Contact person:
acrehab@ugent.be
More information

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.