Herstelgerichte geestelijke gezondheidszorg

Starts on 30.09.2022

Psychology

Interested?

More information
° D_A_2223_HGG_001 NL
Tags: Psychologische zorg

Description

Herstelgericht werken is niet meer weg te denken uit de geestelijke gezondheidzorg. Te pas en te onpas wordt gegoocheld met het woord herstel, waardoor niet altijd meer duidelijk is wat er precies onder verstaan wordt. Er is nood aan een degelijke opleiding om de professionals uit verschillende disciplines mee te vormen in het herstelgerichte denken door het bieden van duidelijke kaders en éénduidige taal. In de permanente vorming wordt aandacht besteed aan het transdiagnostische denken, een gepersonaliseerde diagnose, de procesevolutie, collaboratieve zorg, de positie van de deskundige.

Input vanuit verschillende disciplines wordt gegeven om zo een meer multidisciplinaire kijk en aanpak te bestendigen in de ggz. De multidisciplinariteit vertaalt zich ook in de deelnemers. Er wordt geopteerd voor een evenwichtige verdeling van de deelnemers vanuit de verschillende disciplines (artsen, psychologen-orthopedagogen, sociaal werkers, psychiatrisch verpleegkundigen, ergotherapeuten) en ervaringsdeskundigen.

Program

De permanente vorming bestaat uit 10 lesdagen. Er wordt 1 spreker uitgenodigd, telkens vanuit een andere discipline. Deze geeft in het eerste deel van de les input. In het tweede deel wordt via actieve werkvormen aan de slag gegaan om de transfer te maken van het theoretische kader naar de praktijk, en dat vanuit het respectievelijke multidisciplinaire referentiekader van elke specifieke deelnemer. Éen lesdag is voorbehouden voor een excursie. We bezoeken ‘good practices’ in het werkveld. Het laatste lesmoment is voorbehouden voor de posterpresentaties.

Remarks

Interesse. Stel je kandidaat door CV en motivatiebrief door te sturen naar prof. dr. Stijn Vanheule, Stijn.VanHeule@UGent.be, met mevr. Lesley Van Hoey, lesley.vanhoey@ugent.be in cc. Nadien ontvang je bericht of je al dan niet aanvaard wordt tot de opleiding.

KMO-portefeuille

De KMO-portefeuille is een maatregel waardoor KMO’s en beoefenaars van vrije beroepen financiële steun kunnen krijgen voor opleidingen en advies die de kwaliteit van de onderneming verbeteren. Voor initiatieven in het kader van levenslang leren gebruik je het UGent erkenningsnummer DV.O103194 .

  1. Je schrijft je in voor een opleiding via de website van de academie voor levenslang leren. Na inschrijving ontvang je een e-mail met daarin jouw bestelbevestiging. Wat later zal je ook een e-mail ontvangen vanwege de UGent (betaalverzoek.dfin@ugent.be) met de factuur toegevoegd als bijlage.
  • BELANGRIJK: Als je gebruik wil maken van de KMO-portefeuille, mag je deze factuur niet rechtstreeks betalen aan de UGent.
  1. Je doet online de subsidieaanvraag op kmo-portefeuille.be ten laatste 14 kalenderdagen na aanvang van de opleiding. Het erkenningsnummer van de UGent voor de opleidingen in het kader van levenslang leren is DV.O103194. (De O na DV. is een klinker en niet het cijfer nul, de tweede 0 is wel het cijfer nul)
  1. Na de aanvraag stort je jouw eigen aandeel van de cursusprijs naar de financiële partner van de overheid Sodexo.
  2. De Vlaamse Overheid stort het resterende percentage in jouw KMO-portefeuille.
  3. Vergeet als allerlaatste stap niet om via de website kmo-portefeuille.be opdracht tot betaling (doorstorting) te geven wanneer het totale bedrag (100%) in de KMO-portefeuille zit.
  • BELANGRIJK: Bij deze stap vermeld je het nummer (factuurnummer: begint met 75 en bestaat uit 10 cijfers) van de factuur die je ontving van de UGent.

Course number:
D_A_2223_HGG_001
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Psychology
Language:
NL
Academic year:
2021 - 2022
Starting date:
30.09.2022
Contact person:
stijn.vanheule@ugent.be
Location

Campus Dunant

More information

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.