Herstelgerichte geestelijke gezondheidszorg

Starts on 19.09.2022

Psychology

Interested?

More information
° D_A_2223_HGG_001 NL
Tags: Alle opleidingen , Psychologische zorg

Description

Herstelgericht werken is niet meer weg te denken uit de geestelijke gezondheidszorg.

Te pas en te onpas wordt gegoocheld met het woord herstel, waardoor niet altijd meer duidelijk is wat er precies onder verstaan wordt. Er is nood aan degelijke opleiding om professionals uit verschillende disciplines te vormen in herstelgericht denken, door het bieden van duidelijke kaders en éénduidige taal. In deze permanente vorming wordt aandacht besteed aan het transdiagnostische denken, een gepersonaliseerde diagnose, de procesevolutie, collaboratieve zorg, de positie van de deskundige.

Input uit verschillende disciplines zorgt voor multidisciplinaire kijk en aanpak. De multidisciplinariteit vertaalt zich ook in de deelnemers. We opteren voor een evenwichtige verdeling van deelnemers uit verschillende disciplines (artsen, psychologen, orthopedagogen, sociaal werkers, psychiatrisch verpleegkundigen, ergotherapeuten), ook ervaringsdeskundigen.

Program

De opleiding bestaat uit 10 lesdagen.

We nodigen telkens een spreker uit met ervaring in een andere discipline. Deze geeft in het eerste deel van de les input. In het tweede deel gaan we via actieve werkvormen aan de slag om de transfer te maken van het theoretische kader naar de praktijk, vanuit het multidisciplinaire referentiekader van elke specifieke deelnemer. We houden 1 lesdag voor een excursie. We bezoeken good practices in het werkveld. Het laatste lesmoment is voorbehouden voor de posterpresentaties.

Remarks

Interesse? Stel je kandidaat door cv en motivatiebrief te sturen naar prof. dr. Stijn Vanheule, Stijn.VanHeule@UGent.be en dhr. Dag Van Wetter, pevherstelgerichteggz@gmail.com. Na een gesprek ontvang je bericht of je al dan niet aanvaard wordt tot de opleiding.

KMO-portefeuille

De KMO-portefeuille is een maatregel waardoor KMO’s en beoefenaars van vrije beroepen financiële steun kunnen krijgen voor opleiding en advies die de kwaliteit van de onderneming verbeteren. Voor initiatieven in het kader van levenslang leren gebruik je het UGent erkenningsnummer DV.O103194 .

  1. Je schrijft je in voor deze opleiding onderaan deze pagina. Na inschrijving ontvang je een e-mail met daarin jouw bestelbevestiging. Wat later zal je ook een e-mail ontvangen van de UGent (betaalverzoek.dfin@ugent.be) met de factuur als bijlage.
  • BELANGRIJK: Als je gebruik wil maken van de KMO-portefeuille, mag je deze factuur niet rechtstreeks betalen aan de UGent.
  1. Je doet online de subsidieaanvraag op kmo-portefeuille.be ten laatste 14 kalenderdagen na aanvang van de opleiding. Het erkenningsnummer van de UGent voor de opleidingen in het kader van levenslang leren is DV.O103194. (De O na DV. is een klinker en niet het cijfer nul, de tweede 0 is wel het cijfer nul)
  1. Na de aanvraag stort je jouw eigen aandeel van de cursusprijs naar de financiële partner van de overheid Sodexo.
  2. De Vlaamse Overheid stort het resterende percentage in jouw KMO-portefeuille.
  3. Vergeet als allerlaatste stap niet om via de website kmo-portefeuille.be opdracht tot betaling (doorstorting) te geven wanneer het totale bedrag (100%) in de KMO-portefeuille zit.
  • BELANGRIJK: Bij deze stap vermeld je het nummer (factuurnummer: begint met 75 en bestaat uit 10 cijfers) van de factuur die je ontving van de UGent.

Course number:
D_A_2223_HGG_001
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Psychology
Language:
NL
Academic year:
2022 - 2023
Starting date:
19.09.2022
Contact person:
stijn.vanheule@ugent.be
More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.