Havenbeheer 2021-2022

Starts on 13.10.2021

Law

Interested?

More information
° 2122-Havenbeheer NL
Tags: Alles , Bedrijfsjurist , Beleid (ambtenaar) , Niet-jurist , Ander rechtsdomein

Description

Opleiding georganiseerd in nauwe samenwerking met North Sea Port.

De zeehavens zijn essentiële pijlers van de Vlaamse economie: als trekpleisters voor overslag, logistiek, industrie en als knooppunten voor transport zorgen zij ervoor dat Vlaanderen de roep van draaischijf in de internationale handel waar kan maken en staan zij borg voor tewerkstelling en toegevoegde waarde.

Brochure Havenbeheer 2021 - 2022

Program

De opleiding omvat 5 modules (data onder voorbehoud).
De eerste module staat vooral stil bij het wettelijk statuut, de opdrachten en het actieterrein van een havenbestuur binnen het kader van regionale, federale, Europese en internationale regelgeving waarin deze moet werken. Daarnaast komt ook de economische dimensie van de internationale scheepvaart aan bod.

In de tweede module treden de vele spelers en stakeholders in het haventoneel op de voorgrond, van maritieme dienstverleners tot havenklanten, van havenarbeiders tot sleep- en loodsdiensten, van verladers tot expediteurs en scheepsagenten.

In de derde module komt infrastructuur aan bod: voor een optimale transportflow zijn immers zowel de hardware van aangepaste infrastructuur en efficiënte nautische diensten als de software van een vlotte gegevensuitwisseling rond schip en lading essentieel.

De vierde module gaat in op de rol die havens vandaag moeten opnemen als multimodale platformen die de aansluiting verzorgen tussen zeevaart en de volledige waaier aan inland transportmodi, met de klemtoon op alternatieve oplossingen zoals spoor en binnenvaart. Het havenbestuur vervult daarbij de rol van facilitator en ketenregisseur.

De vijfde module kadert de havens in hun ruimere context en schetst de randvoorwaarden waarmee ze rekening moeten houden op het vlak van ruimtelijke ordening, energie, milieu, landschap en leefbaarheid.

Course number:
2122-Havenbeheer
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Law
Language:
NL
Academic year:
2021 - 2022
Starting date:
13.10.2021
Contact person:
gandaius@ugent.be
More information

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.