Grondige kennismaking met de beleids- en beheerscyclus van de Vlaamse lokale besturen

Starts on 06.10.2022

Economics, Business and (Public) Management

Interested?

More information
° EB22Vanhee2107 NL
Tags: Alles , Accountancy - publieke sector

Description

Met de beleids- en beheercyclus (BBC) werd voor de Vlaamse lokale besturen een kader gecreëerd om meer en meer te evolueren naar een resultaatgericht (financieel) management. Echter, opdat dit nieuwe gedachtegoed ten volle tot zijn recht zou kunnen komen, dienen zowel de beleidsverantwoordelijken als de medewerkers van de lokale besturen de achterliggende filosofie en het vakjargon ervan te beheersen en moeten zij in staat zijn om met de nodige kennis van zaken de verschillende beleidsrapporten die de BBC moet genereren zinvol op te bouwen, te lezen en te interpreteren. Zo niet dan kan de BBC een belangrijk deel van zijn waarde verliezen.

Program

Tijdens deze opleiding wordt vooreerst kort de algemene opzet, de filosofie en het belangrijkste vakjargon van de BBC toegelicht, waarna de opleiding verder zal opgebouwd worden rond de volgende vragen:

  • Uit welke onderdelen bestaan de wettelijke beleidsrapporten die uit de BBC voortvloeien?
  • Hoe en aan de hand van welke parameters kan men vaststellen of een gemeente financieel gezond is?
  • Waar kan men informatie terugvinden omtrent de schulden/uitgaven/investeringen/…van een bestuur?
  • Hoe kan men zien hoeveel er begroot is per beleidsdoelstelling?
  • Hoe staat een gemeente ervoor in vergelijking met gelijkaardige gemeenten?

Voor wie

Deze opleiding is in eerste instantie bedoeld voor lokale mandatarissen die zich meer vertrouwd willen maken met de beleids- en beheercyclus van de lokale besturen. Daarnaast richt de opleiding zich ook tot de (nieuwe) medewerkers van verschillende diensten van lokale besturen die nog weinig vertrouwd zijn met de algemene opzet en filosofie van de BBC. Tot slot staat de opleiding ook open voor eenieder die op een of andere manier betrokken of geïnteresseerd is in het financiële en beleidsmatige gebeuren in lokale besturen (bv. medewerkers toezichthoudende en subsidiërende overheden, consultants, …).

Praktisch

De deelnamekost bedraagt € 295,00 (vrijgesteld van BTW) per persoon, inclusief documentatie, broodjeslunch en koffiepauze. De opleiding wordt on campus georganiseerd tenzij de omstandigheden het niet toelaten. In dit geval zal de opleiding online via MS Teams doorgaan.

Docent

De opleiding wordt gedoceerd door dhr. Christophe Vanhee die als wetenschappelijk medewerker verbonden is aan de vakgroep Accountancy, Bedrijfsfinanciering en Fiscaliteit van de Universiteit Gent. Dhr. Christophe Vanhee heeft in het verleden meegewerkt aan de totstandkoming van de BBC-regelgeving (o.a. definiëring evenwichtscriteria en toetsing/afstemming BBC met de International Public Sector Accounting Standards, of kortweg IPSAS). Daarnaast heeft hij in het kader van diverse onderzoeks- en adviesopdrachten (o.a. naar consolidatie bij lokale besturen, pensioenverplichtingen, PPS, …) een grote expertise opgebouwd in die vakdomein. Daarenboven heeft dhr. Vanhee in het verleden reeds diverse gelijkaardige opleidingen verzorgd voor diverse instanties en is hij auteur van de boekenreeks ‘Lokaal financieel management – Algemene boekhouding’ (Uitgeverij Politeia nv)..

Voor inhoudelijke vragen m.b.t. deze opleiding kan u contact opnemen met dhr. Christophe Vanhee, tel. 09/264 35 75 of Christophe.Vanhee@UGent.be.

Remarks

Na ontvangst van uw inschrijving sturen wij u een bevestiging (incl. wegbeschrijving in geval van on campus). Voorafgaand aan de opleiding wordt u elektronisch de factuur toegestuurd en, in het geval van een online sessie, een Microsoft Teams link om toegang te krijgen tot de onlineopleiding. Het documentatiemateriaal wordt voorafgaand aan de opleiding elektronisch ter beschikking gesteld van de deelnemers. Na afloop van de opleiding wordt een attest van deelname uitgereikt en op het platform ter beschikking gesteld.

Inschrijven kan tot één week voor de dag van de desbetreffende sessie. Inschrijvingen kunnen uitsluitend per email, tot uiterlijk één week voor de dag van de desbetreffende sessie worden geannuleerd. Daarna blijft bij annulering het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Een verhinderde deelnemer kan zich steeds door een collega laten vervangen.

Course number:
EB22Vanhee2107
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Economics, Business and (Public) Management
Language:
NL
Academic year:
2020 - 2021, 2021 - 2022, 2021 - 2022 copy
Starting date:
06.10.2022
Lecturers:
Christophe Vanhee
Contact person:
febacademy@ugent.be
More information

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.