Gerechtelijke bemiddeling: een aparte aanpak (2022-2023)

Starts on 21.04.2023

Psychology

Interested?

More information
° 2223-bem-gerechtelijk NL
Tags: Bemiddeling

Description

Gerechtelijke bemiddeling is een specifieke context die dus ook om een specifieke aanpak vraagt. Het is niet omdat mensen op de zitting ja gezegd hebben aan de rechter dat dit ook een echte ja betekent. Vaak stappen mensen mee in de doorverwijzing onder druk van de omstandigheden. Aangezien vrijwilligheid één van de fundamenten is van bemiddeling moet er vaak extra werk worden geleverd door de bemiddelaar om op zoek te gaan naar wat voor beide betrokkenen zinvol zou kunnen zijn. Door de nieuwe bemiddelingswet waarbij de rechter één van de twee kan verplichten om mee te stappen in bemiddeling als de ander ja zegt, staat vrijwilligheid nog zwaarder onder druk. Vaak gaat het in gerechtelijke bemiddeling ook om hoog conflictueuze situaties die slepend zijn. Terzelfdertijd biedt deze context ook heel wat kansen.

We ontwikkelden een manier van werken die met deze grote complexiteit rekening houdt. We starten met een gesprek apart met elke betrokkene, bekijken de rol van de advocaat en hoe die kan meewerken tijdens de bemiddeling. We doorlopen een volledige procedure en leggen telkens de klemtonen die nodig zijn. We oefenen in de specifieke interventies die nodig zijn om van een gerechtelijke bemiddeling een echte samenwerkingscontext te maken.

Program

Één sessie: vrijdag 21/04/2023 (van 9u30 tot 15u30).

Course number:
2223-bem-gerechtelijk
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Psychology, Law, Social Sciences
Language:
NL
Starting date:
21.04.2023
Lecturers:
Franky De Meyer
Chris De Bruyne
Contact person:
gandaius@ugent.be
Location

VCOK

More information

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.