Gerechtelijke bemiddeling: een aparte aanpak

Starts on 17.06.2022

Law

Interested?

More information
° 2122-bem-gerechtelijk NL
Tags: Alles , Advocaat , Magistraat (via IGO) , Notaris , Politie , Geschillenbeslechting (bemiddeling, procesrecht, arbitrage)

Description

Gerechtelijke bemiddeling is een specifieke context en vraagt om een specifieke aanpak. Mensen stemmen soms in met verwijzing naar bemiddeling onder druk van omstandigheden. Vrijwilligheid is fundamenteel voor bemiddeling en dus moet de bemiddelaar extra werk leveren om in deze context op zoek te gaan naar wat voor de betrokkenen zinvol kan zijn. De nieuwe bemiddelingswet voorziet dat de rechter wanneer één partij instemt met bemiddeling ook de andere kan verplichten om mee te stappen in bemiddeling. Daarnaast gaat het in gerechtelijke bemiddeling dikwijls om slepende hoog conflictueuze situaties. Terzelfdertijd biedt deze context ook heel wat kansen.
We ontwikkelden een manier van werken die met deze complexiteit rekening houdt. We starten met een gesprek apart met elke betrokkene, bekijken de rol van de advocaat en hoe die kan meewerken tijdens de bemiddeling. We doorlopen een volledige procedure en leggen telkens de klemtonen die nodig zijn. We oefenen in de specifieke interventies die nodig zijn om van een gerechtelijke bemiddeling een echte samenwerkingscontext te maken.

Program

Één sessie: vrijdag 17/06/2022 (van 9u30 tot 16u30).

Remarks

Indien de coronamaatregelen geen fysieke lessen toelaten, zullen de vormingen online plaatsvinden.

Course number:
2122-bem-gerechtelijk
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Law
Language:
NL
Academic year:
2021 - 2022
Starting date:
17.06.2022
Lecturers:
Franky De Meyer
Chris De Bruyne
Contact person:
gandaius@ugent.be
Location

VCOK

More information

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.