Genderstereotypen doorbreken in het s.o.

Starts on 21.04.2022

Education and Pedagogy

Interested?

More information
° 21/SEB/089A NL

Of jouw leerlingen graag naar je les of je begeleiding komen en welke kansen ze daar al dan niet grijpen, heeft meer te maken met gender en diversiteit dan je zou denken. Het zijn beide thema’s die veelvuldig in de actualiteit komen, denk aan #metoo of #blacklivesmatter. Scholen krijgen er voortdurend mee te maken en willen er wel mee aan de slag, maar het ontbreekt hen soms aan expertise en vooral aan praktische tools.

Description

Daar komt nu verandering in. Je krijgt concrete oefeningen en tips die je onmiddellijk laagdrempelig kunt inzetten.

Program

Voormiddag:

Helicopterview: interactief onderwijsleergesprek afgewisseld met groepsdiscussie

Op een zeer toegankelijke manier maak je kennis met de bijzondere mechanismen van gender, diversiteit en intersectionaliteit. Je krijgt inzichten in de mechanieken van hoe deze keurslijven uitmonden in stereotypen, discriminatie, vooroordelen of uitsluiting aan de ene kant of net privileges aan de andere kant. De (vaak onzichtbare) mechanismen van privilege of discriminatie versterken de ongelijkheid in de school en kunnen adolescenten in moeilijkheden brengen, binnen de klas of daarbuiten. Ze ervaren druk om aan een norm te voldoen, voelen zich niet veilig of kunnen onvoldoende zichzelf zijn. Dit is een bron van veel frustratie, merkbaar in hun gedrag. Dat alles heeft een rechtstreekse en zeer hardnekkige impact, niet in het minst op studie- en beroepskeuzes. Maar er zijn mogelijkheden om dit aan te pakken en tegen te gaan. Een schoolomgeving heeft hierbij een zeer belangrijke rol. Heldere voorbeelden brengen verduidelijking.

Namiddag:

individuele oefening: check your privilege

Je wordt aangespoord om de eigen identiteit, privileges en blinde vlekken onder de loep te nemen.

experiment

Aan de hand van een experiment kom je te weten welke sociale categorieën een rol spelen in jouw leven. Het is een oefening die ook in de klas kan gedaan worden. Het is voor velen een verrassende ervaring.

casusbespreking in kleine groep

Je wordt ingedeeld in kleine groepen. Elke groep krijgt een casus - uit het leven gegrepen - waarin de theoretische kennis over gender en diversiteit moet toegepast worden. Je vat je bevindingen samen voor de groep zodat iedereen de theorie breed toegepast ziet. Je kan de diverse oefeningen meteen inzetten in de eigen school. Het resulteert in een hoger welbevinden van alle schoolbetrokkenen en geeft meer garantie op maximale ontwikkelingskansen van je leerlingen binnen én buiten de school.

feedbackgesprek

Je blikt terug op het geleerde en wat het bij je heeft losgemaakt. Je kan ook opbouwende feedback geven aan de lesgever of de anderen zodat iedereen met een maximale schat aan informatie weer naar huis kan.

Course number:
21/SEB/089A
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Education and Pedagogy
Language:
NL
Academic year:
2021 - 2022
Starting date:
21.04.2022
Lecturers:Ann De Cnodder is master in gender en diversiteit en licentiate communicatiewetenschappen. Zij bundelt haar kennis in een handboek. Na een carrière als copywriter en politiek adviseur, onder andere op het Vlaams Kabinet voor Gelijke Kansen, kiest zij vandaag voor het geven van vormingen op zelfstandige en onafhankelijke basis.
Location

Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen

More information

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.