Gemengde btw-belastinsplicht: werkelijk gebruik of algemeen verhoudingsgetal

Starts on 30.04.2024

Economics, Business and (Public) Management

Interested?

More information
° Gemengde_btwbelastingplicht NL
Tags: Volledig aanbod , Korte opleidingen

Description

Sedert 1 januari 2023 geldt er een nieuwe procedure inzake de aanvraag en de toepassing van de aftrek van de btw voor een gemengde btw-belastingplichtige.

In dit seminarie bekijken we de twee technieken die een gemengde btw-belastingplichtige kan toepassen inzake btw-aftrek. Is het werkelijk gebruik altijd voordeliger dan het algemeen verhoudingsgetal?

Program

Komen onder andere aan bod:

 • Begrip gemengde btw-belastingplichtige versus gedeeltelijke btw-belastingplichtige
 • Vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen: berekening van de drempel
 • Recht op btw-aftrek volgens het werkelijk gebruik - Nieuwe procedure vanaf 1 januari 2023
 • Bijzondere bepalingen met betrekking tot de aftrek door een gemengde btw-belastingplichtige (Berekeningsmodaliteiten, Beginpunt inzake berekening van de herzieningstermijn voor bedrijfsmiddelen)
 • Uitsluitingen van het algemeen verhoudingsgetal
 • De impact van werkingstoelagen van verenigingen op de uitoefening van het recht op aftrek van de voorbelasting
 • Bijzondere financieringsbronnen van vzw’s en hun invloed op het algemeen verhoudingsgetal
 • Werkelijk gebruik door een gemengde belastingplichtige : overgang van een belaste sector naar een vrijgestelde sector en omgekeerd
 • Kan de aanvraag voor het werkelijk gebruik worden ingediend in het kader van het antwoord op een correctieopgave inzake btw?
 • Terugwerkende kracht van de regel van het werkelijk gebruik
 • Een gemengde btw-belastingplichtige ontvangt subsidies
 • Praktische toepassingen op de berekening van de aftrek
 • Verkoop van goederen door een gemengde belastingplichtige die de regel van het werkelijk gebruik toepast.

Course number:
Gemengde_btwbelastingplicht
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Economics, Business and (Public) Management
Language:
NL
Academic year:
2022 - 2023, 2023 - 2024
Starting date:
30.04.2024
Lecturers:
Stefan Ruysschaert
Contact person:
febacademy@ugent.be
More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.