Fysieke activiteit bij tieners met motorische stoornissen: toepassingen op coördinatie- ontwikkelingsstoornis (DCD en comorbide problemen) en cerebrale parese (CP niveaus I-II)

Starts on 26.04.2023

Kinesitherapy

Interested?

More information
° IC_FFK23 NL
Tags: Ergotherapie , Neurologische aandoeningen , Kinderen

Description

Uit recente studies blijkt dat de algemene fitheid bij kinderen achteruit gaat. Er wordt aangeraden om meer te bewegen maar we zien dat dit voor kinderen met een motorische beperking niet evident is. Deze navorming start met een korte uitleg over fysieke fitheid, fysieke activiteit, enkele meetinstrumenten en trainingsprincipes. Het grootste deel van de dag zoomen we in op de barriëres die we ondervinden bij tieners met een coördinatie- ontwikkelingsstoornis ook gekend als DCD (en comorbiede problemen) of met cerebrale parese (CP) (Grof Motorisch Functionerings Classificatie Systeem niveaus I en II). We zoeken naar oplossingen, gaan dieper in op gedragsveranderingen en bespreken voorbeelden vanuit de praktijk. In de namiddag gaan we aan de slag met eigen casussen.

Leerdoelen

1. De deelnemer kent de voordelen en beperkingen van meetinstrumenten voor fysieke activiteit/fitheid

2. De deelnemer heeft inzicht in verschillende aspecten van gedragsverandering

3. De deelnemer heeft de attitude om bij elke patiënt de fysieke activiteit in kaart te brengen

Doelgroepen

Kinesitherapeuten; Ergotherapeuten; Ondersteuners, bewegingswetenschappers of leerkrachten LO die met deze populatie werken, Ouders van een kind met een motorische stoornis.

Remarks

Onze cursussen gaan standaard door van 9u tot 17u, tenzij anders vermeld.

Koffiepauzes, broodjesmaaltijd en cursusmateriaal zijn inbegrepen.

Betalen via kmo-portefeuille: 30% korting. Acrehab - DV.O103194 (onder voorbehoud)

Accreditatie: aangevraagd bij Pro-Q-Kine

Course number:
IC_FFK23
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Kinesitherapy
Language:
NL
Academic year:
2022 - 2023
Starting date:
26.04.2023
Lecturers:
Katleen Onderbeke
Griet Dewitte
Contact person:
acrehab@ugent.be
More information

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.