Functionerings- en evaluatiegesprekken

Starts on 01.12.2023

Education and Pedagogy

Interested?

More information
° 23/DR/009A NL

Welke directeur droomt niet van een goede verstandhouding met zijn personeel? Hoe heerlijk zou het zijn mocht de hele personeelsgroep eensgezind en blijgezind de gemeenschappelijke doelen kennen, de grenzen bewaken, de afspraken nakomen? Bieden functioneringsgesprekken en evaluatiegesprekken daartoe een meerwaarde of vragen ze vooral veel werk, dat bovendien weinig oplevert? Kortom, lust of last?

Description

Deze nascholing is bedoeld voor directie en middenkader SO, BuSO, BaO, BuBaO, VO, DKO.

Je aanwezigheidsattest geldt als bewijs van het volgen van een opleiding tot evaluator.

Program

Naast een goed personeelsbeleid bieden functioneringsgesprekken je heel wat kansen om personeel beter te begrijpen, beter te coachen en beter te motiveren. Jouw personeel is immers het belangrijkste potentieel van de school en functioneringsgesprekken zijn dan ook een waardevolle investering.

Aan de basis voor de functioneringsgesprekken liggen functiebeschrijvingen: wat een medewerker doet, hoe hij dat doet en hoe hij dat beleeft. Aan de hand van deze punten stelt de directeur (of een ander kaderlid) zijn medewerker in staat om toekomstgericht en professioneel over zijn eigen functioneren na te denken. Tot slot is ook een goede nazorg belangrijk, via deze nazorg (in de vorm van een verslag) kan je werken in de richting van een concrete evaluatie.

Het verschil tussen een functionerings- en een evaluatiegesprek komt ook aan bod. In beide gevallen dient de medewerker actief betrokken te zijn en voorbereid naar de ontmoeting te komen. In beide gesprekken is de nazorg van groot belang: met een goede nazorg voorkom je vrijblijvendheid.

Werkvormen

Tijdens deze nascholing gaan we zeer praktisch te werk. Duiding (wat, verschillen, verloop, rol...) wordt afgewisseld met ruimte om functioneringsgesprekken in te oefenen.

Course number:
23/DR/009A
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Education and Pedagogy
Language:
NL
Academic year:
2023 - 2024
Starting date:
01.12.2023
Lecturers:Marit Goossens, communicatietrainer en personal coach, Gosky bvba
Location

CNO, Boogkeers 5, 2000 Antwerpen

More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.