Evidence based Functional Capacity Evaluation / Groep 1

Starts on 20.10.2022

Health Sciences

Interested?

More information
° OC_E22.1_1 NL
Tags: Ergotherapie

Description

De Functionele Capacity Evaluation (FCE) is een onderzoeksmethode waarbij werk-gerelateerde activiteiten worden getest. De FCE wordt ingezet voor cliënten die vanwege problemen met de gezondheid hun werk niet (meer) kunnen uitvoeren. Met de FCE wordt op gestandaardiseerde wijze onderzoek gedaan naar de functionele capaciteit van de cliënt in relatie tot de belasting van het werk. Deze testmethode geeft inzicht in de (duur)belastbaarheid met betrekking tot activiteiten als tillen, dragen, reiken, bukken, houdingstoleranties, en handvaardigheden. De scholing is gericht op het aanleren van praktische vaardigheden en klinisch redeneren. Er is een sterke relatie met gepubliceerd wetenschappelijk onderzoek.

Leerdoelen

  • De deelnemer heeft kennis genomen van de gestandaardiseerde testprotocollen en de invulformulieren.
  • De deelnemer kan de tests instrueren, de resultaten volledig beschrijven en navolgbaar en logisch interpreteren. Deelnemer beheerst zijn rol als testleider.
  • De deelnemer kan tests kiezen en aanpassen, gebaseerd op klinisch redeneren en kan de resultaten adequaat interpreteren.
  • De deelnemer kan de resultaten van de tests navolgbaar en logisch inpassen in het geheel van gegevens die hij als ergotherapeut vergaart, en komt tot een heldere analyse van de belastbaarheid van een cliënt, vergelijkt deze met (beoogde) arbeidsbelasting, identificeert deficiënties en mogelijke oorzaken hiervoor, en adviseert over strategieën om de deficiënties te reduceren of op te heffen.
  • De deelnemer kan alle onderdelen van de FCE kort, helder en logisch schriftelijk rapporteren.
  • De deelnemer kan adequaat reflecteren op testafname, klinisch redenaties, en rapportages van zichzelf en van mede-cursisten.

Program

Op de eerste cursusdag wordt de FCE en de evidence base geïntroduceerd, het uitvoeren van het testprotocol besproken en geoefend. Er wordt een start gemaakt met klinisch redeneren en rapporteren. Deelnemers worden geacht tussendoor de FCE uit te voeren, te rapporteren en collegiaal te toetsen. Tussendoor wordt een online intervisie gepland van 2 uur.

Op de tweede cursusdag worden de ervaringen met het uitvoeren van de FCE besproken en wordt er dieper ingegaan op het klinisch redeneren, rapporteren en reflecteren.

Remarks

Duur nascholing & studiebelasting

De scholing bestaat uit 2 dagen van 8 uur en een online intervisiemoment van 2 uur.

Er worden 2 sessies voorzien;

  • Groep 1: 20 oktober en 1 december => voor deze data schrijft u onderaan deze pagina in
  • Groep 2: 21 oktober en 2 december => voor deze data schrijft u in via deze link en dan verder onderaan die pagina

De zelfstudie bedraagt in totaal 16 uur, waarvan 2 uur voorafgaand aan de scholing, 10 uur tussen de eerste en tweede scholingsdag en 4 uur nadien.

Course number:
OC_E22.1_1
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Health Sciences
Language:
NL
Academic year:
2021 - 2022, 2022 - 2023
Starting date:
20.10.2022
Lecturers:
Michiel Reneman
Contact person:
acrehab@ugent.be
More information

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.