EHBO in jouw les: beheers de inhoud én de aanpak

Starts on 23.05.2023

Health Sciences

Interested?

More information
° 22/VEI/016A NL

Eerste hulp bij ongevallen (EHBO) kan elke dag van pas komen én levens redden. In het kader van de nieuwe eindtermen vormt het ook een deelinhoud van sleutelcompetentie 1: lichamelijke en geestelijke gezondheid.

Description

Welke EHBO-competenties komen in het secundair onderwijs aan bod en beheers je dus ook best zelf? Hoe kan je die inhouden precies aanbrengen? Beide aspecten komen uitgebreid aan bod tijdens deze nascholing, net zoals de integratie in verschillende vakken en een mogelijke leerlijn.

Program

Gedurende dit nascholingstraject verwerf je kennis, vaardigheden en attitudes omtrent:

  • de basisprincipes van eerstehulpverlening;
  • de vier stappen van eerste hulp bij ongevallen;
  • reanimatie en defibrillatie;
  • eerstehulpverlening bij bewustzijnsverlies, verslikking, epilepsie, diabetes, vergiftiging, hoofd- en wervelletsels, bloedingen, beroerte, pijn op de borst, ademhalingsmoeilijkheden…;
  • eerstehulpverlening bij huidwonden, brandwonden, wonden en letsels aan beenderen, gewrichten en spieren, steken en beten, flauwte, hyperventilatie…

Het aanbrengen van de EHBO-inhouden gebeurt op een activerende manier door middel van diverse werkvormen afgewisseld met praktijkoefeningen die je zelf in jouw EHBO-lessen kan toepassen.

Gekoppeld aan het zelf ervaren van een mogelijke onderwijsaanpak, maak je een transfer naar concrete toepassingsmogelijkheden in jouw lessen. Aan de hand van korte praktijkvoorbeelden verdiep jij je onder andere in de opbouw van en aandachtspunten bij een demonstratie, (peer)feedback en een coachende aanpak bij praktijkoefeningen, het belang van modelleren. Ook een mogelijke leerlijn EHBO gelinkt aan de sleutelcompetenties komt aan bod.

Op het einde van het traject kan je meedoen aan een examen voor Bedrijfseerstehulp, waarna je het attest kan behalen.

Course number:
22/VEI/016A
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Health Sciences, Education and Pedagogy
Language:
NL
Academic year:
2022 - 2023
Starting date:
23.05.2023
Lecturers:Els Tanghe heeft jarenlange leservaring (zowel theorie-, praktijkvakken als stagebegeleiding) in verschillende zorggerelateerde opleidingen. Momenteel is zij aan de slag als lerarenopleider binnen de Educatieve Master van de Universiteit Antwerpen.

Jasmine Meysman heeft reeds 18 jaar ervaring als hulpverlener binnen een kruisvereniging. Daarnaast is ze ook reeds 10 jaar lesgever EHBO en staat ze in voor het opleiden en ondersteunen van nieuwe hulpverleners in de praktijk.

Location

Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk, Gebouw D (parking P2), lokaal D.021 (gelijkvloers)

More information

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.