Psychology

Interested?

More information
° D_A_22_23_ELP NL
Tags: Alle opleidingen , Psychologische zorg

Description

Permanente Vorming Eerstelijnspsychologische Zorg vanaf AJ 2022-2023 in een nieuw modulair jasje!

De tweejarige interuniversitaire permanente vorming Eerstelijnspsychologische Zorg werd de voorbije zes jaren afwisselend georganiseerd aan de KULeuven, VUB en UGent. Deze opleiding zal vanaf het najaar 2022 in modules worden georganiseerd door vzw ELP Academie in samenspraak met de verschillende universiteiten, hun diensten permanente vorming (PPW Continuo, Levenslang Leren en Dunant Academie) en de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen. Op die manier willen we een flexibel leertraject op maat kunnen aanbieden, naargelang eigen noden, doelgroep, tempo enz. We willen graag ook inspelen op de maatschappelijke noden en hervormingen binnen de eerstelijns GGZ in ons land.

Via een combinatie van modules en supervisie kan het getuigschrift Eerstelijnspsychologische Zorg behaald worden in twee jaar of meer. Op de website www.elp-academie.be kan u een folder downloaden met meer info en kan u zich indien gewenst ook inschrijven.

Modules en supervisie kunnen indien gewenst ook los gevolgd worden.

Inschrijven of meer info via www.elp-academie.be

Mailen of info vragen kan via info@elp-academie.be

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eerstelijnspsychologische Zorg (ELP) is gericht op het verhogen van de zelfredzaamheid en autonomie van de patiënt binnen zijn of haar context en dichtbij huis. Het is een (vroegtijdige) klinisch psychologische begeleiding, generalistisch én kortdurend. Er wordt gewerkt met kinderen, adolescenten, volwassen, ouderen en kwetsbare groepen. Wanneer structureel ingebed binnen de eerstelijnszorg kan kortdurende begeleiding door de ELP leiden tot een vroegdetectie en –interventie, meer zelfredzaamheid van de patiënt en zijn of haar context, en (mede hierdoor) een verhoogde efficiëntie van de gezondheidszorg, o.a. via gerichte doorverwijzing. De ELP leidt tot patiënt empowerment door het faciliteren van de organisatie van de zorg door de patiënt.

De permanente vorming Eerstelijns Psychologische Zorg (ELP) heeft de zelfstandige uitoefening van psychologische eerstelijnsinterventies bij volwassenen en kinderen en jongeren tot doel. De uitoefening kan gebeuren in een mono- of multidisciplinair kader en richt zich vanuit een generalistisch denkkader op cliënten met mild tot matige klachten en een kwetsbare coping. Hierbij wordt het KOP-model gebruikt als kapstok bij volwassenen en het PrOP-model bij kinderen en jongeren.

Binnen het specifieke denkkader van de ELP leren de deelnemers op systematische wijze problemen analyseren, methoden en technieken kiezen en aanwenden vanuit een generalistisch eerstelijnskader om effectief kortdurend psychologische hulp te bieden.

Deze permanente vorming ELP wordt over twee academiejaren gespreid en is vooral praktijkgericht. Ze bestaat uit workshops, supervisie, methoden en technieken, casusconceptualisatie, individuele coaching en persoonlijke ontwikkeling.

Program

De ELP opleiding bestaat uit twee jaar.

In het eerste jaar wordt tijdens het theoretisch gedeelte een overzicht gegeven van de huidige stand van zaken op het vlak van kortdurende eerstelijnspsychologie, rekening houdend met een transdiagnostisch, generalistisch kader en het belang van nonspecifieke factoren. Het eerste jaar is een basisopleiding met een eerste gemeenschappelijk (fase 1) en een tweede (fase 2) opgesplitst deel voor volwassenen en kinderen.

Het tweede jaar is opgebouwd in modules, met telkens een specifiek domein op het vlak van klachten, omstandigheden, persoonlijke stijl of een specifieke methodiek, telkens afzonderlijk voor de volwassenen en kinderen (in totaal 9 afzonderlijke dagen). Als afsluiter is er aan het einde van de twee jaar ook nog een algemene module die verplicht is voor iedereen (3 gemeenschappelijke dagen).

Remarks

Om het getuigschrift te behalen gelden volgende voorwaarden:

  • Het regelmatig volgen van alle opleidingsonderdelen en positieve beoordeling van de supervisie, de persoonlijke ontwikkeling en de casusconceptualistie.
  • Deelnemers leggen bovendien een individueel portfolio aan waarop ze hun eigen leerproces kunnen visualiseren en een terugkoppeling maken naar de opleidingscompetenties, die eveneens positief beoordeeld dienen te worden.

Course number:
D_A_22_23_ELP
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Psychology
Language:
NL
Academic year:
2022 - 2023
Contact person:
dunantacademie@ugent.be
More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.