Een optimaal leerproces voor elke leerling? Activeer en differentieer met (online) werkvormen

Starts on 14.03.2022

Education and Pedagogy

Interested?

More information
° 21/OND/090A NL

In elke klas is er diversiteit aanwezig. Dit biedt absoluut een meerwaarde. Om dit tot zijn recht te laten komen en bij álle leerlingen het leerproces optimaal te stimuleren, is het belangrijk om de onderwijsaanpak hierop af te stemmen. Dit hands-on traject biedt jou concrete inspiratie op het vlak van (online) didactische werkvormen en tools om meteen in jouw vak toe te passen.

Description

De doelgroep van deze nascholing bestaat uit leerkrachten lager onderwijs, secundair onderwijs, buitengewoon onderwijs en volwassenenonderwijs.

Program

Dag 1: didactische werkvormen

Tijdens de eerste dag komt een variatie aan activerende werkvormen aan bod, inzetbaar voor verschillende leerinhouden en verschillende doelgroepen. Door de didactische werkvormen zelf te ervaren kan je de meerwaarde voor de eigen concrete onderwijspraktijk benoemen. We linken de didactische aanpak aan actuele kaders en onderzoeken, onder andere op het vlak van activerend onderwijs, binnenklasdifferentiatie, coöperatief onderwijs. Daarnaast bekijken we concrete toepassingen voor het eigen vak en mogelijke varianten zodat je – bij wijze van spreken – de dag nadien concreet aan de slag kan gaan met deze input. De interactie en samenwerking zorgt voor extra input en inspiratie. Alle werkvormen zijn toepasbaar op verschillende leerinhouden. Daarnaast zijn ze niet al te complex op het vlak van materiaal, klasschikking enzovoort.

Dag 2: online didactische werkvormen en tools

Bij de aanvang van de tweede nascholingsdag blikken we terug op de concrete toepassingen na de eerste dag. Vervolgens komen online didactische werkvormen of didactische werkvormen met het gebruik van online tools aan bod, inzetbaar voor verschillende leerinhouden en inspelend op diversiteit in de klas. De doelen en aanpak zijn gelijklopend met deze van de eerste nascholingsdag, met toevoeging van digitale mogelijkheden.

Dag 3: terugkomsessie

We starten opnieuw met een terugblik en het delen van eigen praktijktoepassingen. Enkele bijkomende didactische werkvormen en tools komen aan bod. Daarnaast bekijken we wat contextuele factoren zijn die tegemoet komen aan of uitdagingen vormen op het vlak van binnenklasdifferentiatie in de eigen onderwijspraktijk.

Course number:
21/OND/090A
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Education and Pedagogy
Language:
NL
Academic year:
2021 - 2022
Starting date:
14.03.2022
Lecturers:Els Tanghe heeft jarenlange onderwijservaring als leraar, mentor-coach en coördinator in verschillende zorgopleidingen en de lerarenopleiding. Momenteel werkt ze als lerarenopleider binnen de educatieve masteropleiding van de Universiteit Antwerpen.
Location

CNO, Boogkeers 5, 2000 Antwerpen

More information

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.