Een microscoop: iets voor mijn praktijk? En aan de slag met de microscoop in de praktijk!

Starts on 09.02.2023

Dentistry

Interested?

More information
° DLLL000063 NL
Tags: Lezingen en Studiedagen , Tandheelkunde en mondzorg

Description

De cursusreeks Microscooptandheelkunde wordt aangeboden in 3 modules. In de eerste module ligt de nadruk op inzicht in de bouw en werking van dit toestel, en basisbeginselen zoals instellen van de microscoop en correct in beeld brengen van het onderwerp. In de tweede module wordt meer ingegaan op het uitvoeren van tandheelkundige handelingen en interventies onder microscoop, op praktijkorganisatie en foto- en video mogelijkheden. In de derde module komen geavanceerdere toepassingen aan bod die meer domeinspecifiek zijn.

Waar de eerste module voornamelijk is bedoeld als kennismaking met de microscoop en het aanleren van basisinstellingen, gaat Module II een stap verder en ligt de nadruk op het doen, het leren uitvoeren van relatief eenvoudige tandheelkundige handelingen onder microscoop. De omschakeling naar een praktijkvoering met een operatiemicroscoop is namelijk een grote stap waar veel practici zonder extra training tegenaan botsen.

De bedoeling van deze tweede module is om aan de hand van praktische voorbeelden en tips, maar ook door gestructureerde oefeningen in de prekliniek, dagdagelijkse tandheelkundige handelingen onder de microscoop te leren uitvoeren.

In het theoretisch luik komen praktijkorganisatie rond de microscoop, documentatie (foto en video) door de microscoop, licht in de praktijk, 2-handed en 4-handed microscooptandheelkunde aan bod. In het hands-on gedeelte leert de deelnemer onder microscoop caviteitspreparatie, matrixplaatsing, modelleren & afwerken van composiet uitvoeren, maar ook de pulpakamer ontleden, calcificaties verwijderen en kanalen opsporen.

Deze cursus is eveneens een dynamisch geheel met theoretische hoorcolleges en praktische hands-on gedeeltes aan de microscoop. Elke cursist beschikt over een microscoop en wordt actief begeleid door ervaren practici. In de deelnameprijs is de borenset met specifieke boren voor microscoop THK inbegrepen.

Course number:
DLLL000063
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Dentistry
Language:
NL
Academic year:
2022 - 2023, 2023 - 2024
Starting date:
09.02.2023
Contact person:
ghall@ugent.be
Location

Campus UZ Gent

More information

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.