Economie zonder vakgrenzen: projectwerk en onderzoekend leren

Starts on 08.09.2021

Economics, Business and Management

Interested?

More information
° 21/ECO/023A NL

In de nieuwe eindtermen krijgt onderzoekend leren een prominente plaats toebedeeld. Maar hoe zet je een onderzoeksproject op poten dat over de vakmuren heen kijkt? Waar zitten de valkuilen?

Description

In deze nascholing maak je kennis met twee vakoverschrijdende praktijkvoorbeelden waarbij telkens een economisch vak actief betrokken is, en krijg je de ruimte om naar je eigen school, studierichting en vak te vertalen. Begrippen als projectwerk, multidisciplinair onderwijs en onderzoekend leren staan hier centraal, of anders gezegd: economie zonder vakgrenzen.

Program

Deel 1: Hoe zet je economie projectmatig in? - Soumaya El AllachiDeze nascholing toont mogelijkheden om je leerstof voor het vak economie op een onderzoekende manier te onderwijzen aan je leerlingen. Je krijgt de kans om verschillende competenties aan te bieden en in te oefenen met je leerlingen met een duidelijke link naar de economie!

  • Wat is skillslab? Projectmatig werken op een secundaire school in de 2de graad doorstroom-/dubbele finaliteit, pijnpunten en groeikansen.
  • Stappenplan: welke aspecten komen aan bod in het projectmatig werken?
  • Hoe krijgt economie een plaats in het projectmatig werken?
  • Concreet voorbeeld wordt uitgewerkt voor economie.
  • Verschillende resultaten uit projecten van de voorbije jaren komen aan bod.
  • Hoe product en proces evalueren?

Deel 2: Multidisciplinair lesgeven: hoe begin je daaraan? - Yves KoningsOoit een bankbediende gezien zonder ICT-skills? Of een architect die geen Engels of Frans spreekt? Het werkveld vindt het vanzelfsprekend dat haar werknemers van meerdere markten thuis zijn, maar toch vertrekken we in het onderwijs vrijwel altijd vanuit ons eigen vak. Nochtans is in het multidisciplinair onderwijs 1+1=3. Leerlingen krijgen een verdiepte vorming en de activerende werkvorm verhoogt hun motivatie in de klas. Tijdens de nascholing maak je kennis met een praktijkvoorbeeld in de richting Secretariaat-Talen: hoe kwam het project tot stand? Wat zijn de voor- en nadelen? Hoe verloopt de evaluatie? Hoe ervaren de leerlingen zelf deze aanpak? Nadien ga je zelf aan de slag om de mogelijkheden binnen jouw studierichting en leerplan te verkennen.

Course number:
21/ECO/023A
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Economics, Business and Management
Language:
NL
Academic year:
2021 - 2022
Starting date:
08.09.2021
Lecturers:Deel 1: Soumaya El Allachi is als coördinator verantwoordelijk om op haar secundaire school projecten te begeleiden en te ondersteunen, zowel wat de algemene organisatie als wat de projectteams betreft. Als leerkracht staat ze iedere dag voor de uitdaging om economie projectmatig in te zetten.

Deel 2: Yves Konings werkt als leerkracht economische vakken in de Sint-Martinusscholen in Herk-de-Stad. Hij coördineert ook het Erasmus-project (buitenlandse stage) van de school.
Location

Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen

More information

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.