Durf denken. Hoe breng je filosofie in het secundair onderwijs?

Starts on 20.10.2022

Education and Pedagogy

Interested?

More information
° 22/FIL/006B NL

Vanaf 2021-2022 zijn er specifieke eindtermen filosofie geformuleerd voor leerlingen uit de humane en maatschappij- en welzijnswetenschappen. Maar hoe pak je een filosofieles aan? Hoe stimuleer je het filosofisch denken van jongeren? Hoe begeleid je een filosofisch gesprek? En met welke didactische principes houd je best rekening? Met deze vragen gaan we aan de slag tijdens de nascholing.

Description

De doelgroep bestaat uit leerkrachten filosofie humane en maatschappij- en welzijnswetenschappen (2de graad). Daarnaast staat de vorming open voor alle leerkrachten die het filosofisch denken bij leerlingen willen stimuleren. Je hoeft geen volleerd filosoof te zijn om deel te nemen aan deze workshop, maar kennis van filosofische basisbeginselen vormt zeker een meerwaarde.

Program

Succesvol filosofieonderwijs biedt een combinatie van activiteiten waar leerlingen leren over de filosofische traditie en zelf filosofische ideeën verwoorden.Deze vorming is erop gericht je de nodige praktische handvaten aan te reiken om een filosofieles te structureren en met prikkelende werkvormen jongeren tot denken uit te dagen.

Dag 1 - hele dag

Wat is de meerwaarde van filosofieonderwijs voor jongeren?Wat zijn de centrale uitdagingen in de filosofieklas?Hoe verschilt een les filosofie van een les levensbeschouwing?Welke didactische aanpak leidt tot een succesvolle filosofieles?Welke filosofische kernthema’s komen aan bod in de eindtermen?Wat is de plaats van filosofie in de huidige eindtermen en leerplannen?Welk leermateriaal is zoal (online) beschikbaar voor leerkrachten filosofie?Hoe ga je aan de slag met filosofiespecifieke werkvormen zoals filosofische dilemma’s gedachtenexperimenten of filosofische teksten?Hoe faciliteer je een filosofisch gesprek?Hoe herken je filosofische vragen?Hoe neem je een Socratische houding aan?

Dag 2 - halve dag

Inoefenen van filosofisch gesprekVerder inoefenen van filosofische werkvormenTerugkoppeling naar uitdagingen ervaren in de eigen filosofie-lespraktijk

De vorming biedt een combinatie van werkvormen gericht op het verwerven en inoefenen van de leerinhouden.Een combinatie van doceren, casusbesprekingen en praktijkoefeningen zorgt voor een minds-on en hands-on verkenning van het filosofieonderwijs voor de tweede graad secundair onderwijs.

Course number:
22/FIL/006B
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Education and Pedagogy, Philosophy and Ethics
Language:
NL
Academic year:
2022 - 2023
Starting date:
20.10.2022
Lecturers:Jelle De Schrijver is docent Vakdidactiek Filosofie aan Universiteit Antwerpen. Hij werkte na zijn doctoraat over morele oordeelsvorming de voorbije tien jaar als leraar en lerarenopleider. In zijn vakdidactisch onderzoek focust hij op de rol die (filosofische) dialoog speelt bij het opwekken van kritisch denken over duurzaamheid, burgerschap, erfgoed en wetenschap. Als praktisch filosoof begeleidde Jelle honderden filosofische gesprekken met kinderen en jongeren in scholen of musea.
Location

CNO, Boogkeers 5, 2000 Antwerpen

More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.