Economics, Business and (Public) Management

Interested?

More information
° 1 NL

De permanente vorming douane en accijnzen is een modulair samengestelde, academisch georiënteerde specialisatieopleiding.

Description

De permanente vorming douane en accijnzen wordt in samenspraak met de FOD Financiën en met medewerking van de privésector georganiseerd door de UAntwerpen (Nederlandstalig luik) en de ULiège (Franstalig luik).

De permanente opleiding douane en accijnzen staat open voor een gemengd publiek van deelnemers: ambtenaren, magistraten, dienstverleners (advocaten, consultants,…) en werknemers uit de privésector waaronder ook leidinggevende personen. Minimumvereiste voor deelname aan het algemene programma is het reeds behaald hebben van een bacheloropleiding of, mits voorafgaande toelating, een daaraan gelijkwaardig bekwaamheidsniveau als gevolg van voldoende relevante ervaring en/of bijkomende opleidingen.

Program

In een eerste fase wordt een algemeen programma georganiseerd.

Deelnemers die met succes het algemene programma afronden kunnen inschrijven in het specialisatieprogramma dat opgebouwd is uit verschillende modules. Deelnemers die zowel het algemene programma als alle specialisatiemodules hebben doorlopen, kunnen opteren om een eindverhandeling te schrijven.

Bij het uitwerken van het geheel van de opleiding is rekening gehouden met het EU Customs Competency Framework.

De permanente vorming douane en accijnzen neemt deel aan het pilootproject van de Europese Commissie, dat ertoe strekt academische programma's te erkennen in het domein van douanerechten.

Remarks

  • De vereiste erkenningen worden aangevraagd bij de bevoegde instanties (OVB, IAB, IBJ en IGO).
  • De opleiding komt in aanmerking voor het Vlaams opleidingsverlof (48 uren) en opleidingscheques.
  • Erkenning betaald educatief verlof in het kader van het PC. 226 is van toepassing.
  • ​Het is vereist dat deelnemers effectief aanwezig zijn. Vervanging door een collega is mogelijk, hiervan wordt de organisatie vooraf, schriftelijk in kennis gesteld.

Course number:
1
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Economics, Business and (Public) Management, Law
Language:
NL
Academic year:
2021 - 2022
Starting date:
01.10.2021
Location

Universiteit Antwerpen

Stadscampus

More information

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.