Psychology

Interested?

More information
° GA073-diverssensitief-bemiddelen NL
Tags: Bemiddeling

Description

Onze superdiverse samenleving vraagt om een verhoogd cultureel bewustzijn. Omdat elke cultuur zijn eigen normen, waarden en omgangsvormen kent, kunnen misvattingen en onbegrip op de loer liggen. Sommigen ervaren door die grote culturele diversiteit een zekere handelingsverlegenheid. Het gebeurt dat door een andere culturele achtergrond, overtuiging en of taalgebruik ruis ontstaat in de communicatie. Deze ruis kan snel spanning geven en leiden tot een intercultureel conflict.

Daarom is het zo belangrijk om onze interculturele competentie en interculturele sensitiviteit (of divers-sensitief) blijvend te ontwikkelen.

Deze vorming is een mix van theoretische inzichten en casussen uit het brede werkveld (onderwijs, sociale sector, hulpverleningssector). Het heeft als doel om bewust stil te staan bij je eigen referentiekaders en deze te herkennen, kennis te ontwikkelen om op een krachtgerichte manier om te gaan en te verbinden in diversiteit, kennis te hebben over de competentie divers-sensitiviteit en het vermogen te ontwikkelen om via reflectie en samenwerking te groeien in deze competentie.

Program

  • 9.30 - 11.00 uur: nascholing
  • 11.00 - 11.15 uur: koffiepauze
  • 11.15 - 12.30 uur: nascholing
  • 12.30 - 13.30 uur: lunch
  • 13.30 - 15.00 uur: nascholing
  • 15.00 - 15.15 uur: koffiepauze
  • 15.15 - 16.30 uur: nascholing

Remarks

  • Voor deze nascholing werd erkenning aangevraagd bij de Orde van Vlaamse Balies (OVB) en de Federale Bemiddelingscommissie (FBC).

Course number:
GA073-diverssensitief-bemiddelen
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Psychology, Law, Social Sciences
Language:
NL
Academic year:
2023 - 2024
Starting date:
26.04.2024
Lecturers:
Zouhra Naeme
Contact person:
gandaius@ugent.be
More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.